Glórtha Aduaidh – Sraith ar leith faoi na trioblóidí

Sean-sleamhnán

Glórtha Aduaidh – Sraith ar leith faoi na trioblóidíi dtuaisceart na hÉireann

Glortha Aduaidh

 

Ar 8:30 ar an Mháirt 24 Márta 2015 beidh sráith nua de chláir faoi na trioblóidí ag toiseacht. Is comhchraoladh a bheidh ann idir Raidió Fáilte agus RTÉ Raidió na Gaeltachta. Beidh sé chlár ann san iomlán agus iad ag díriú isteach ar théamaí éagsúla a bhain leis na trioblóidí i dtuaisceart na hÉireann. Beidh siad á chraoladh gach oíche Mháirt idir 24 Márta 2015 agus 28 Aibreán 2015. Chomh maith leis na cláir raidió beidh clár teilfíse ann ar TG4 gach Máirt ar a 10:00in. Tá na cláir teilifíe léirithe ag Sonia Nic Giolla Easpuig agus Ligid Productions agus tá na cláir raidió léirithe ag Dónall Mac Ruairí (3 clár ar son RTÉ Raidió na Gaeltachta) agus Dónall Mac Murchaidh, Eoghan Ó Néill agus Fergus Ó hÍr. Seo a leanas na cláir raidió a bheidh ann.

Clár 1

Dé Máirt

24 Márta 2015

8:30in

Sa chéad chlár den tsraith Glórtha Aduaidh beifear ag déileáil leis an uair sin i saol iad siúd a cuireadh faoi agallamh nuair a thug siad faoi deara go raibh siad ag teacht i méadaíocht in am agus in áit a bhí in chíor thuathail  sé sin, croí lár na coimhlinte in i dTuaisceart na hÉireann.

Cluinfidh muid scéalta faoin chéad uair ar bhuail ár gcuid aíonna le Caitliceach/Protastúnach agus faoi mar a chaith an dá phobal sin i le chéile. Dhéanfar doiciméadú ar an naimhdis agus an chairdeas a cruthaíodh idir thú agus iomlán le cluinstin ón dream  a raibh ról gníomhach acu sa tréimhse sin i stair na tíre agus leoga cluinfidh muid ó chuid acu sin a shuí ar an chlaí le linn an duaircis chéanna.

Ina measc beidh muid ag éisteach t le, Caoimhín Ó Peatáin , Ailéin Ó Clumháin, Brendán Ó Dubhaigh, Eddie O’Hagan agus Donnchadh Mac Niallais.

 

Clár 2

‘Nuair a bhí mé óg’

Dé Máirt

31 Márta 2015

8:30in

Idir chorrach agus léargasach, cuireann seisear aoí síos ar na heachtraí fornirt a líon blianta a n-óige feadh na dTrioblóidí agus ar an dóigh nár theip riamh ar lucht an mhisnigh. Cuntas ó Tomaí Ó Conghaile, Eoghan Ó Néill, Mary Delargey, Gordon Mc Coy, Nic Saidler agus Maureen Hurndall. Eoghan Ó Neill a léirigh an clár thar ceann Raidió Fáilte.

 

Clár 3

‘Teorainneacha’

Dé Máirt

07 Aibreán 2015

8:30in

Clár faisnéise raidió faoi na trioblóidí i dtuaisceart na hÉireann. Insíonn 5 duine ón dá thaobh den teorainn a scéalta pearsanta féin ó thréimhse na dtrioblóidí. Baineann an clár leis na teorainneacha fisiceacha agus intinne a scar daoine óna chéile le linn na dtrioblóidí.

Páirteach sa chlár bhí Máirín Hurndall, Frainc Mac Cionnaith, Seán Ó Murchadha, Malachy Duffin agus Susan Uí Mhianáin.

Is é Dónall Chaoimhín Mac Murchaidh a léirigh an clár ar son Raidió Fáilte agus Glórtha Aduaidh.

 

Clár 4

Dé Máirt

14 Aibreán 2015

8:30in

Sa ceathrú cuid de ‘Glórtha Aduaidh’ beidh Dónall Mac Ruairí ag cur i láthair cuid de na cuimhní cinn is mó a mhaireann leo siúd a tháinig slán as an choimhlint i dtuaisceart na tíre.

Beifear ag tarraingt aird ar an náire a bhain leis an tréimhse, an brón agus an briseadh croí agus dár ndóighe an cairdeas a cruthaíodh i measc an dá phobal san am saoithiúil sin.

Beidh scéalta a aithris ag daoine a chaill duine clainne, daoine a sheas gualainn ar gualainn le Bobby Sands agus iad beirt i bpríosúin le chéile, daoine a bhí i lár Dhomhnach na Fola. Cluinfear a gcuid cuimhní faoi mar a chaith fórsaí na Breataine leo agus an meas agus dímheas a bhí acu orthu.  I measc na gcainteoirí beidh Séamus Mac Annaidh, Aodhán Mac Ruairí, Teresa Nic Alistair agus Ualtar Ó Brollacháin.
Clár 5
Ar na Sráideanna’

Dé Máirt

21 Aibreán 2015

8:30in

Clár faisnéise ag amharc ar thaithí dhaoine a chónaigh i dtuaisceart na tíre le linn tréimhse ‘na dtrioblóidí, go háirithe maidir leis an leatrom, leis an agóideach agus leis an rachlas a bhí ag dul ar aghaidh thart orthu. Sa chlár seo, atá léirithe ag Fergus Ó hÍr ar son Raidió Fáilte, cluinfimid Máire Nic Fhionnachtaigh, Ciarán Ó Pronntaigh, Máirín Hurndall, Seán Ó Murchadha agus Pádraig Ó Maolchraoibhe ag insint a scéalta faoi chuid de na rudaí a tharla sna blianta trioblóideacha seo.

 

Clár 6

Dé Máirt

28 Aibreán 2015

8:30in

Sa chlár dheireanach de ‘Glórtha Aduaidh’ beidh idir óg agus aosta ag tabhairt a mbarúil faoi mar a tháinig siad slán as na trioblóidí i dtuaisceart na hÉireann agus cluinfear a mbreithiúnas faoin mhéid atá go fóill le déanamh.

Le roinnt seachtainí anuas bhí scéalta go leor le cluinstin faoi mar a mhair daoine le linn an tréimhse duairc dorcha i nua-stair ár dtíre ach is cinnte go bhfuil tréimhse agus saol níos síochánaí a chaitheamh anois.

Is ar an ré úr seo a bhfuil na cainteoirí inniu ag díriú agus na mór cheisteanna seo a spíonadh amach acu sa dóigh is gur féidir le bunadh na tíre bogadh ar réidh le todhchaí níos dóchasaí a chruthú agus a chaitheamh le chéile. I measc na gcainteoirí beidh Sean Mac Cearáin, Cara Ní Mhaonaigh, Maria Ní Fhearchair, Aodán Ó Raghallaigh.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive