Meán Fómhair 2015 – Dianchúrsa Traenála i Scileanna Raidió agus Craoltóireachta

Sean-sleamhnán

Raidio Failte Training CourseBeidh Dianchúrsa Traenála i Scileanna Raidió agus Craoltóireachta ar siúl i Raidió Fáilte ar an 30 Meán Fómhair 2015.

Cuirfear fáilte roimh chainteoirí Gaeilge a bhfuil suim acu bheith ag craoladh ar Raidió Fáilte 107.1Fm, an t-aon stáisiún raidió Gaeilge i mBéal Feirste.

Sa chúrsa gheobhaidh na rannpháirtithe an deis trealamh úrnua taifeadta a úsáid agus foghlaimeoidh siad an dóigh lena gclár raidió féin a ullmhú, a chur i láthair, a thaifead agus a chur in eagar.

Le cois bunscileanna craoltóireachta, beidh an deis ag na rannpháirtithe scileanna taighde agus iriseoireachta a fhoghlaim, scileanna agallaimh agus cur i láthair, scriptscríbhneoireacht, eagarthóireacht agus meascadh fuaime, an dóigh le trealamh ardteicniúil taifeadta agus eagarthóireachta Raidió Fáilte a úsáid taobh istigh den stiúideo agus úsáid gléasanna taifeadta in-iompraithe le hagallaimh, vox-pops agus imeachtaí a thaifead taobh amuigh den stiúideo.

Deis iontach atá sa chúrsa traenála seo le tús a chur le slí bheatha sna meáin chumarsáide mar láithreoir raidió nó mar iriseoir agus do chlár raidió féin a léiriú ar stáisiún raidió lán-Ghaeilge.

Trí sheisiún traenála san iomlán a bheidh i gceist ar na dátaí seo a leanas.

·         Dé Céadaoin 30 Meán Fómhair 2015 @ 6:30

·         Dé Céadaoin 07 Deireadh Fómhair 2015 @ 6:30

·         Dé Céadaoin 14 Deireadh Fómhair 2015 @ 6:30

Moltar duit cur isteach ar an chúrsa go luath óir bíonn an-rachairt air! Ná cailligí an deis!

Le páirt a ghlacadh sa chúrsa gabh i dteagmháil le Dónall Chaoimhín Mac Murchaidh ar 028 90 31 00 13 nó cuir ríomhphost chuig donall@raidiofailte.com roimh 28 Meán Fómhair 2015.

Tá an Dianchúrsa Traenála á reáchtáil le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive