Dianchúrsa i Scileanna Raidió

Sean-sleamhnán

Cúrsa traenála - na lámh-labhairDianchúrsa Traenála i Scileanna Raidió agus Craoltóireachta le haghaidh láithreoirí nua ar Raidió Fáilte le tacaíocht ón Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann

Tá Raidió Fáilte ag cur lena fhoireann de chraoltóirí deonacha agus ag cur tús le tréimhse nua de chraoltóireacht ar an stáisiún.

Cuirfear gach traenáil ar fáil do na daoine a ghlacfaidh páirt sa chúrsa úrnua seo.

Gheobhaidh na rannpháirtithe an deis dul isteach i stiúideo Raidió Fáilte agus an trealamh taifeadta agus meascadh fuaime a úsáid. Foghlaimeoidh siad an dóigh lena gclár raidió féin a ullmhú, a chur i láthair, a thaifead agus a chur in eagar.

Le cois bunscileanna craoltóireachta, beidh an deis ag na rannpháirtithe scileanna taighde agus iriseoireachta a fhoghlaim, scileanna agallaimh agus cur i láthair, scriptscríbhneoireacht, eagarthóireacht agus meascadh fuaime, an dóigh le trealamh ardteicniúil taifeadta agus eagarthóireachta Raidió Fáilte a úsáid taobh istigh den stiúideo agus úsáid gléasanna taifeadta in-iompraithe le hagallaimh, vox-pops agus imeachtaí a thaifead taobh amuigh den stiúideo.

Bíonn Raidió Fáilte ag craoladh scoth na gclár Gaeilge – 7 lá na seachtaine, 24 uair

sa lá – óna stiúideo ar Bhóthar na bhFál, i gCeathrú Ghaeltachta Bhéal Feirste.

Deis iontach atá sa chúrsa traenála seo le tús a chur le slí bheatha sna meáin chumarsáide mar láithreoir raidió nó mar iriseoir agus do chlár raidió féin a léiriú ar stáisiún raidió lán-Ghaeilge.

Beidh an cúrsa ag tosú DÉ CÉADAOIN 03 MEITHEAMH 2015 ag 7:00in. Moltar duit áit a chur in áirithe go luath óir bíonn an-rachairt ar an chúrsa! Ná cailligí an deis!

Le páirt a ghlacadh sa chúrsa gabh i dteagmháil le Dónall Chaoimhín Mac Murchaidh ar 028 90 31 00 13 nó cuir ríomhphost chuig traenail@raidiofailte.com roimh 30 Bealtaine 2015.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive