Sinn Féin ag moladh ionadaíocht ar bhonn níos daonlathaí don Ghaeltacht

Nuacht24

‘Tá Sinn Féin ag iarraidh go mbeadh ról níos mó ag pobal na
Gaeltachta sna struchtúir a fheidhmíonn sa Ghaeltacht’, a deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó ar sheoladh moltaí Shinn Féin maidir le h-athchóiriú polaitiúil inniu, deir Ó Clochartaigh go bhfuil moltaí faoi leith ag a pháirtí maidir le cur chun cinn na Gaeilge agus na Gaeltachta, ar a n-áirítear:

‘An cinneadh chun deireadh  a chur le toghadh bord Údarás na Gaeltachta a chur ar ceal.

‘Níos mó freagracht a chur ar Údarás na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge maidir le forbairt pleananna forbartha teanga sna pobail.

‘Go gcuirfí struchtúr ard-leibhéal ar bun, ar a mbeidh ionadaíocht ag grúpaí deonacha agus pobail ó earnál na Gaeilge, chun tabhairt faoi cur i bhfeidhm an Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

‘Go stopfar an chomhnascadh atá molta idir Oifig an Choimisinéara Teanga agus Oifig Fear an Phobal.

‘Chuige sin tá sé i gceist ag Sinn Féin Bille nua Gaeltachta a
dhréachtadh leis an dochar atá déanta ag an rialtas seo do stádas na teanga a mhaolú agus plean gníomhaíochta don Ghaeilge & don Ghaeltacht a chur le chéile a thógfas ar mholtaí atá san Staidéar Chuimsitheach Teangeolaiochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht’.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive