Oifigeach Margaíochta & Taighde

ealaíona, Nuacht24

Oifigeach Margaíochta & Taighde (37.5 uaire sa tseachtain)

 

Tuarastal £22,581 sa bhliain (NJC Scála 6 – Pointe 26)

Freagrach don Phríomhfheidhmeannach

Aidhm an phoist: Beidh freagracht fhor-iomlán ag an té a cheaptar Clár Ealaíon Gaeilge Chultúrlann Uí Chanáin a chur chun cinn.

Sonraíocht Duine – Critéir Riachtanacha

Céim sa Mhargaíocht nó cáilíocht 3ú Leibhéil ábhartha eile & 2 bhliain taithí ábhartha.

Ardchaighdeán líofachta sa Ghaeilge inmhianaithe.

 

Tá sé de cheart ag An Ghaeláras cur leis na critéir ar mhaithe le gearrliostáil.

Lánsonraíocht ar fáil ó Chultúrlann Uí Chanáin, 028 7126 4132, donncha@culturlann-doire.ie.

 

Iarratais scríofa le C.V. chuig:

An Príomhfheidhmeannach, Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Shéamais, Doire BT48 7DF

faoi 12 nóin Dé hAoine 7ú Márta 2014.

 

Maoinithe ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive