Cú Chulainn i 3D

ealaíona, Nuacht24

Follow in Cú Chulainn?s Footsteps in 3DInniu i bPáirc an Chrócaigh, sheol Micheál Ó Muircheartaigh go hoifigiúil an cluiche ŒIn Cú Chulainn¹s Footsteps¹ – cluiche nua ríomhaireachta atá ina áis nuálaíoch deartha chun daoine óga a mhealladh i dtreo na foghlama agus a bhfuil sé mar aidhm aige an teanga agus an cultúr a chur chun cinn ag an am céanna. Dhear agus chruthaigh an comhlacht Éireannach Duineacu an cluiche ríomhaireachta. Feiceann muid sa chluiche, cluiche ina bhfuil an iomáint lárnach, an príomhcharactar ag taisteal ar oileán draíochta, ag tabhairt faoi phuzail agus thomhais de réir mar a théann sé thart. Casann sé ar áiteanna cáiliúla chomh maith le daoine mór le rá i saol an cheoil, na lítríochta, an spóirt agus an bhéaloidis mar chuid dá chuid tascanna. Is eachtra 3D é an cluiche seo ina n-úsáidtear cliceanna luchóige nó buillí ar an scáileán agus tá leagan ar fáil do scoileanna atá inleasaithe ag brath ar riachtanais mhúinteoirí. Sa chluiche tá Micheál Ó Muircheartaigh, Clannad, Kíla agus Sharon Shannon agus daoine eile nach iad. Dúirt Francisco Blásquez, úinéir an chomhlachta, ag an seoladh: ³tá muid iontach sásta go raibh Micheál Ó Muircheartaigh in ann an cluiche seo ŒIn Cú Chulainn¹s Footsteps¹ a sheoladh dúinn inniu i bPáirc an Chrócaigh. Tá muid iontach buíoch de na daoine ar fad a thug cuidiú dúinn le linn an tionscadail agus tá an-áthas orainn go bhfuil cuid mhaith de na daoine sin i láthair inniu. Tá muid iontach bródúil as an chluiche agus tá muid ag súil go mór go mbeidh ráchairt air sna scoileanna agus i measc daoine óga chomh maith². Ag labhairt ar son Fhoras na Gaeilge, dúirt an Príomhfheidhmeannach, Ferdie Mac an Fhailigh ³tá cluichí den chineál seo iontach tábhachtach do chur chun cinn na Gaeilge i measc an aos óig agus leis an ghné oideachasúil de beidh luach ar leith leis i suíomh na scoile agus do dhaoine óga sa bhaile. Níl aon dabht agam go cuirfidh sé go mór le sealbhú na Gaeilge ag daltaí. Toisc gur féidir an teanga a athrú nó leibhéal teanga a chur in óiriúint d¹aois na bpáistí agus gur féidir ábhar an chluiche a chur in óiriúint chomh maith, beidh sé iontach úsáideach ag múinteoirí le haghaidh réimse leathan ábhar¹. ŒCuireann sé gliondar orm an Ghaeilge agus na gnéithe eile dár n-oidhreacht shaibhir a fheiceáil i gcroílár an tionscadail iontach seo² a dúirt Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Liam Ó Néill. ³Mar mhúinteoir scoile tuigim go rí-mhaith na buntáistí a bhaineann le háiseanna nuálaíocha nó nua-aimseartha mar seo nuair a bhaintear úsáid astu ar an mbealach ceart¹. ³Tréaslaím le gach duine atá bainteach leis an tionscadal seo agus guím gach rath air. Gabhaim comhghairdeas le Francisco agus táim iontach tógtha leis an tsuim agus leis an bpaisean atá aige don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach ach go háirithe lena chúlra Spáinneach²

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive