An Taoiseach ar chuairt go Tuar Mhic Éadaigh

imeachtaí, Nuacht24

NUACHTRÁITEAS

Tugann An Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Brian Hayes iarstáisiún an Gharda ag Tuar Mhic Éadaigh ar láimh don phobal áitiúil 

Bhí An Taoiseach Enda Kenny agus an tAire Stáit Brian Hayes i dTuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo inniu (21 Feabhra) chun eochracha iarstáisiúin an Gharda a thabhairt ar láimh um úsáid phobail. Chuir grúpa áitiúil, Coiste Cultúr Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo, togra faoi bhráid an OPW mar chuid den Pholasaí Diúscartha um iarstáisiúin an Gharda. Tá an Coiste páirteach in athbheochan na Gaeilge agus tagann na baill ó chuid mhór de na coistí agus eagraíochtaí i dTuar Mhic Éadaigh agus sa cheantar máguaird.
Ag labhairt dó ar an ócáid, dúirt an Taoiseach, “Tá áthas orm go mbeidh Stáisiún an Gharda ag Tuar Mhic Éadaigh mar láthair nua ag  Coiste Cultúr Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh.  Ón láthair nua, déanfaidh na heagraíochtaí seo sárobair do cheantar Thuar Mhic Éadaigh maidir le turasóireacht agus gnóthais áitiúla a chur chun cinn. Molaim iad de bhrí gur éirigh leo san iarratas uathu chuig an  OPW chun stáisiún an Gharda a chur in úsáid san obair luachmhar phobail atá ar bun acu agus guím gach rath orthu san láthair nua.”

Chuir an tAire Hayes fáilte freisin roimh aistriú na n-eochracha chuig an phobal áitiúil agus léirigh sé an polasaí feasta maidir leis na háitribh uile dá leithéid; dúirt sé, “Cé gur tosaíocht againn na suíomhanna seo a dhíol nó a úsáid um ghnóthaí eile Stáit, measfar go cúramach tograí ó ghrúpaí pobail a léiríonn cumas go dtí seo maidir le seirbhísí áitiúla a sholáthar dá bpobal féin. Léiríonn  Coiste Cultúr Teanga agus Forbartha Thuar Mhic Éadaigh Teo an spiorad fiontraíochta pobail sin go soiléir; molaim an cur chuige réamhghníomhach acu agus guím gach rath orthu ins na himeachtaí atá ar intinn acu amach anseo.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive