www.pobalealaíne.org le seoladh

ealaíona, nuacht, Nuacht24

Seolfaidh POBAL suíomh úr idirlíne, www.pobalealaíne.org , dírithe go hiomlán ar na healaíona Gaeilge ag ócáid i mBéal Feirste in Ionad Ealaíona agus Cultúir Duncairn, Déardaoin 19ú Meitheamh ar 11.00RN.

Seolfaidh Nick Livingstone, Stiúrthóir Forbartha Ealaíona de chuid An Chomhairle Ealaíona Thuaisceart Éireann (CETÉ) an suíomh agus beidh siamsaíocht ann ó Chleamairí Ard Mhacha, ón ghrúpa cheoil Choláiste Feirste agus beidh léamh ann ó Mháire Zepf, scríbhneoir aitheanta.

Is uirlis ar leith é www.pobalealaín.org  d’fhorbairt na n-ealaíon Gaeilge, ag soláthar bhunachar sonraí d’ealaíontóirí le Gaeilge, rannóg do scoileanna agus daoine óga, nuacht, imeachtaí, cartlann agus eolas turasóireachta. Forbraíodh an suíomh le maoiniú ó CETÉ , leis an lucht éisteachta do na healaíona Gaeilge a fhorbairt agus a fhás, le cur leis an gheilleagar, agus le cuidiú le forbairt an táirge ealaíonta ar leas an phobail trí rochtán a chur ar fáil.

Dúirt Cormac Ó Briain, Comhordaitheoir na nEalaíon de chuid POBAL,

“Tá POBAL ag obair faoi láthair lenár straitéis 3 bliana d’fhorbairt na nEalaíon Gaeilge a chur i gcrích agus is áis lárnach é an suíomh seo. Rinne POBAL iniúchadh ar na healaíona Gaeilge le maoiniú ó CETÉ agus fuair muid amach go bhfuil bearna eolais ann i dtaca le sonraí teagmhála d’ealaíontóirí le Gaeilge, agus tá sé soiléir mar sin go bhfuil tábhacht ar leith leis an ghné seo d’obair straitéiseach POBAL le dhá bhliain go leith anuas”.

Dúirt Nick Livingstone,

“Tá méadú rochtáin agus deiseanna a chruthú do dhaoine ó gach gné den tsaoil páirt a ghlacadh sna healaiona mar thosaíocht lárnach i meon CETÉ.   Tá suim sna healaíona Gaeilge ag fás ag an ráta céanna is atá suim sa teanga í féin, le POBAL i mbun na bhforbairtí i dTuaiceart Éireann. Cuireann suíomh úr POBAL go mór le dul chun cinn na n-ealaíon Gaeilge, mar beidh rochtán ag lucht éisteachta úr ón taobh istigh agus ón taobh amuigh de phobal na Gaeilge agus spreagfaí níos mó daoine le dul i ngleic leo”.

Beidh an suíomh úr beo ón 20ú Meitheamh ag www.pobalealain.org .  Beidh an seoladh mar cheiliúradh de chuid de na healaíona Gaeilge is fearr agus tá fáilte roimh chách. Déan teagmháil le Cormac Ó Briain in POBAL ar ofe@pobal.org nó (028) 90438132.

Beidh deis griangraif ag an ócáid le Cleamairí Ard Mhacha, le ceoltóirí ó Choláiste Feirste agus le healaíontóirí Gaeilge eile, agus le hurlabhraithe CETÉ.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive