Sinn Féin is Páirtí an Lucht Oibre – ‘Guns and Roses!’

gné-ailt/tuairim, nuacht, Nuacht24

le Gearóid Ó Cairealláin

 

 

 

Glactar leis gurbh é ról Pháirtí an Lucht Oibre sa Chomhrialtas ón chéad lá anuas ná smacht a choinneáil ar áiféis Fhine Gael. Na táillí uisce an sampla is fearr de theip ghlan an Pháirtí Lucht Oibre an ról sin a chur i gcrích nó má bhí áiféis lucht rachmais riamh ann is cinnte gurb é an plean chun airgead a ghearradh ar an phobal as uisce an sampla is mó de. Seo mar a fheicim é. Titeann uisce anuas orainn. Titeann níos mó anuas ar Éirinn ná ar an dara tír. Bailítear an t-uisce seo sna lochanna agus sna humair uisce. Níl costas ar leith ann go fóill. Ar ndóigh is gá an t-uisce seo a ullmhú agus a tabhairt ó na lochanna sna humair go dtí na tithe agus , sea, tá costas ag baint leis an phróiséas seo uilig. Ach tá an obair seo uilig ag tarlú arnois, inniu, an tseachtain seo gan gá le taillí uisce. Glacaim leis go bhfuil na costais ag glanadh as an tógáil chánach ginearálta. Seo córas atá ag obair go breá agus cad chuige é a athrú anois. Ábhar iontais dom nach mbíonn na mílte i mbun agóide taobh amuigh de Theach Laighean in aghaidh na seachtaine nó ag blocáil na tráchta ar Shráid Uí Chonaill! Mar sin féin, ná habair liom nach léir do na polaiteoirí go dtuigeann daoine nach bhfuil sna táillí uisce ach beartas eile chun airgead a thógáil ón daonra i gcoiteann – is é sin CÁIN! Tá lear mór daoine ann nach acmhainn dóibh tuilleadh cánach. Má tá níos mó airgid de dhíth cén fáth nach féidir cáin níos airde a ghearradh orthu siúd a bhfuil sé d’ádh orthu a bheith ag saothrú níos mó? Shílfeá gurb é dualgas Pháirtí an Lucht Oibre é an bunphobal a chosaint. Ach ní hea. Tá Eamonn Gilmore agus a chuid fear is ban ag truipeáil síos casán Fhine Gael agus aoibh an gháire orthu! Ag na toghcháin a gheobhaidh siad freagra na ndaoine. Tá buntáiste ag córas polaitiúil na 26 Chontae thar córas an tuaiscirt. Sna Se Chontae is Fiche tá rialtas agus freasúra ann go soiléir. Ó thuaidh áfach tá siad uilig sa rialtas! Mar sin de tá sé i bhfad níos deacra pionós a ghearradh ar aon dream amháin aimsir toghcháin, murach gur dúirt tú faoi mar a dúirt mo dhuine sa scannán úd, ‘None of the Above!’ Bíodh sin mar atá tá na taillí uisce ag dul a dhéanamh dochar millteanach do Pháirtí an Lucht Oibre ag na botháin vótála nó is cinnte go nglacfaidh vótóirí go leor an deis chun a dtuairim a chur in iúl go neamhbhalbh chun éiric a bhaint amach as an pháirtí a bhí in ainm is a bheith ag tabhairt aire dóibh sa rialtas. Seans go gcuirfidh na vótóirí in iúl go soiléir do Eamonn is Ruairí is Joan is Brendan go bhfuil a gcosa nite agus gur slad ruadhearg a bheidh rompu ag an chéad toghchán eile in 2016. B’fhearr i bhfad ag Eamonn Gilmore, go fiú anois mall is mithid, gníomhú go misniúil agus a pháirtí a tharraingt amach as an Chomhrialtas mar agóid i gcoinne taillí uisce agus mar chruthanas go gciallaíonn ainm an pháirtí, ‘Páirtí an Lucht Oibre’ rud éigin i bhfírinne. Dul os comhair an phobail agus an scláta glan. Gan a bheith ceangailte i meon an phobail le Alan Shatter is James Reilly, le taillí uisce is le faobhar an tua, le sodar i ndiaidh Fhine Gael agus an Troika. An bhfuil cnámh droma acu? Agus cad faoin smaoineamh seo. An bhfuil sé in am do Pháirtí an Lucht Oibre agus Sinn Féin oibriú as lámh a chéile chun freasúra láidir den eite chlé a chruthú. Guns and Roses ar ndóigh! Bum, bum!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive