Seolann an tSean Bheairic an dara ‘Scoláireacht Éamoinn Ghráinne’

ealaíona, nuacht, Nuacht24

 

 

 

Preas Ráiteas

 

 

Seolann an tSean Bheairic an dara ‘Scoláireacht Éamoinn Ghráinne’:

 

Scoláireacht d’amhránaí ar an sean-nós i gcuimhne ar cheann de na hamhránaithe ar an tsean-nóis is fearr as Tír Chonaill.

 

 

Seoladh an dara ‘Scoláireacht Éamoinn Ghráinne’ ag ócáid speisialta sa tSean Bheairic ar an Fhál Carrach an Aoine seo caite.  Trí na scoláireachta, bronnfar scoláireacht ar fiú €2,000 í ar amhránaí ar an sean-nós. Caithfidh an té a cheapfar tréimhse seacht míosa mar amhránaí cónaithe sa tSean Bheairic, an t-ionad oidhreachta agus cultúrtha ar an Fhál Carrach, Co. Dhún na nGall. B eidh sé de dhualgas air nó uirthi tosaíochta a chur i gcrích a chuirfidh borradh faoin amhránaíocht sa cheantar.

 

Bronntar an scoláireacht i gcuimhne ar Éamonn Ghráinne Mhac Ruairí, nach maireann, laoch mór na hamhránaíochta agus fear a bhí báite i gcultúr agus oidhreacht shaibhir Oileán Thoraí. Amhránaí iomráiteach ab ba Éamonn Ghráinne Mac Ruairí, le clú agus cáil air go náisiúnta agus urraim agus meas air i measc amhránaithe agus ceoltóirí. Is í cuspóir na scoláireachta ná borradh a chur faoin traidisiúin a raibh Éamonn dílis dó agus faoi chúrsaí amhránaíochta i gceantar Chloich Cheann Fhaola.

 

Agus é ag fógairt sonraí na scoláireachta, dúirt cathaoirleach na Sean Bheairice, Seosamh Ó Dubhchoin an méid seo:

 

“Tá lúcháir ar an tSean Bheairic go bhfuil sé d’acmhainn againn Scoláireacht Éamoinn Ghráinne a reáchtáil arís i mbliana.  Is tosaíocht fíor-thábhachtach í a chuireann go mór le cúrsaí amhránaíochta sa cheantar. Tá sé rí-thábhachtach go mbeidh an traidisiún luachmhar atá againn anseo i gCloich Cheann Fhaola sealbhaithe ag an ghlúin óg agus go dtabharfar aitheantas do na hamhránaithe atá ag coinneal an traidisiún beo”.

 

Bronnadh an chéad Scoláireacht Éamoinn Ghráinne ar an amhránaí, Patricia Nic Ruairí, iníon le hÉamonn. I gcomhar leis an tSean Bheairic, chuir Patricia tús le cúrsa amhránaíochta do dhaoine óga, áit ar thugadh deis do pháistí óga idir 7 agus 12 bliain d’aois feabhas a chur ar a gcuid scileanna amhránaíochta. Tugadh deis do na rannpháirtithe páirt a ghlacadh i gceolchoirmeacha agus ócáid phoiblí eile agus cuireadh roinnt tosaíochta eile i gcrích.

 

Ag labhairt ag an ócáid, dúirt Patricia Nic Ruairí an méid seo:

 

“Ba mhór an onóir dom a bheith mar an chéad bhuaiteoir de Scoláireacht Éamoinn Ghráine. Ábhair mórtais don chlann go léir ab ea é. Tugadh deis dom cuid den shaibhreas a shealbhaigh mé ó m’athair a sheachadadh go dtí an dream óg. Dúirt m’athair riamh go raibh sé fíor thábhachtach go gcothófaí an traidisiún i measc an aosa óig. Chreid sé go raibh sé tábhachtach go ndéanfaidh siad a gcuid féin as. Tá an clann fíor-bhuíoch don tSean Bheairic agus ucht an tionscadal iontach seo a chur ar an fhód”

 

Má tá spéis ag daoine iarratas a dhéanamh ar an scoláireacht, ní mhór dóibh CV a sheoladh chuig an tSean Bheairc roimh an Aoine 26 Meán Fómhair.

 

 

Tuilleadh eolais: Máire Nic Casaide ag 074 918088 nó  Paddy McHugh at  074 9180655

 

www.falcarraghvisitorcentre.com

falcarraghvisitorcentre@gmail.com

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive