Jack Ma agus nua scéal AliBaba

gné-ailt/tuairim, nuacht, Nuacht24

Proifíl na seachtaine

 

le  Somhairle Mag Uidhir

 

Bill Gates agus Steve Jobs – dhá ainm atá comhchiallach le rath i saol gnó an lae inniu. Dhá ainm a thagann aníos a luaithe is a bhíonn comhlachtaí móra faoi chaibidil. Beirt dhuine a d’úsáid nuálacht inmhéanach s’acu féin le himpireachtaí mhóra teicneolaíochta a chruthú. Beirt a sheasann amach ina n-aonar, chun tosaigh ar fhormhór na ndaoine eile san earnáil sin.

Ach seo ainm chun cur leis an dís sin.

Jack Ma.

Sea, Ma. Ma, gan síneadh fada!

Fear é Jack Ma a luann Forrest Gump ar a chuid laochra.

Fear é a théann ar stáitse ag slógadh na mílte oibrí leis agus a canann amhráin ón scannán ‘The Lion King’ dóibh.

Agus fear atá anois i gceannas ar cheann de na comhlachtaí is mó teicneolaíochta ar domhan.

ALIBABA.

An comhlacht idirlín is mó san Áis a bhfuil súile aige anois ar an India agus ar thíorthaí is ar ranna eile.

Agus ní hé a dúil mhór in Forrest Gump ná an Lion King an t-aon rud atá neamhghnách faoi fhás agus cás Jack Ma, príomhfheidhmeannach Alibaba.

Tá oiread sin rudaí neamhghnách faoin fhear seo.

Rugadh agus tógadh Jack Ma sa tSín, in Hangzhou, i gCúige Zheijang.

Faoin am a bhain sé 25 bliain amach bhí a chéad chomhlacht ar líne bunaithe aige. Agus in aois 29 bhunaigh sé Alibaba.

 

Cuireadh Alibaba ar na margaí airgeadais don chéad uair ar na mallaibh. Agus cheannaigh infhéisteoirí $25 billiún de scaireanna sa chomhlacht, an líon is mó scaireanna ar ceannaíodh i gcomhlacht poiblí riamh.

Chun go mbeadh comparáid cuí ann smaoinigh air seo, nuair a rinne Google an rud céanna roinnt blianta ó shin ceannaíodh beagán faoi luach $2 billiún de scaireanna ann. Ach ceist nadúrtha a spreagann na ceannlínte móra uilig i do chloigeann ná cad é go díreach é Alibaba?

Agus cén fáth, má tá sé chomh mór sin, gur ar éigean atá a dhath ar bith cloiste agam faoi?

Gabh siar soicind, coiscéim bheag ar chúl.

1999 atá ann.

Tá an tSín ag fás ar luas lasrach.

Tá suim mhilteanach ag an Jack Ma óg san idirlíon; san dóigh a oibríonn sé, sna féidearthachtaí a thiocfas uaidh sa todhchaí.

Agus níos mó ná aon rud eile, tchí sé gur fríd an idirlíon ar féidir an deis gnó a thiocfaidh le fás lasrach na Síne a thapú.

Thapaigh sé.

Agus nár thapaigh!!!!!

Chuir sé féin agus cúpla cara Meiriceánach an comhlacht Alibaba ar bun.

Cad é atá ann mar ALIBABA?

Seachas scéal faoi phluais lán taiscí!

Suíomh agus seribhís ar líne é Alibaba a ligeann do ghnónna fud fad na Síne a nascadh le chéile.

Tugann sé faill do dhéantúsóirí agus díoltóirí a bheith ag comhoibriú níos éifeachtaí, iad ceangailte láithreach le cumhacht na hidirlíne.

Agus cad chuige ar roghnaigh sé Alibaba mar ainm?

Seo an scéal, más fíor don Uasal Ma.

Bhí sé ina shuí i gcaifé lá nuair a chuir sé ceist ar an fhreastálaí ar chuala sí iomrá riamh ar Alibaba?

Agus nuair a d’fhreagair sí gur chuala, rith sé amach ar an sráid agus chuir an cheist chéanna ar 30 dhuine difriúil. D’éirigh sé chomh spreagtha sin le freagraí dearfacha na ndaoine, (chuala gach duine acu iomrá ar Alibaba) is gur shocraigh sé láithreach gur ‘Alibaba’ a bheadh ar a ghnó nua.

 

Ón scéal sin is féidir tuigbhéal áirithe a fháil ar Jack Ma.

Tá an iliomad scil aige. Scileanna ó thaobh amharc chun tosaigh. Scileanna ó thaobh aimsiú spáis sa mhargadh domhanda. Scileanna ó thaobh an tairbhe is fearr a bhaint as an spás sin.

In ainneoin na scileanna sin uilig tchítear dúinn arís is arís eile go bhfuil beagán den aibhéil ag baint le Jack Ma.

Jack Ma, fear a bhfuil $20bn de luach air.

Fear a fhreagraíonn don cheist ‘cad é mar a d’éirigh le Alibaba’ leis an ráiteas seo, “Ní raibh airgead againn, ní raibh teicneolaíocht againn, agus ní raibh plean againn.”

Agus is í an contrárthacht sin atá ag croí-lár Jack Ma, fear gnó atá anois ag spreagadh suime agus plé ó saineolaithe gnó ní amháin san Áis ach ó cheann ceann an domhain.

 

Chruthaigh Ma agus a chomhghleacaithe suíomhanna ar mhúnla Ebay agus Amazon fá choinne gnónna agus gnáthdhaoine na Síne.

Ach is mó ná sin atá ag baint le rath Alibaba.

De réir lucht anailíse, tá nasc ar leith ann idir Jack Ma agus bainistíocht / oibrithe an chomlachta, nasc a thugann fuinneamh ar leith don chomhlacht ar ghach leibhéal.

Tá sé ráite arís is arís eile ag Jack Ma gur mhaith leis go mbeadh Alibaba ina chomhlacht atá airdeallach ar chothromas, comhlacht daonna.

Ina fhocail féin, más rud é go n-éiríonn Alibaba ar dhóigh ar bith cosúil le Microsoft, beidh aiféala air go deireadh a shaoil.

Gan amhras, bíonn sé i gcónaí deacair déanamh amach cé chomh dairíre is atá comhlachtaí nó eagraíochtaí móra nuair a chuireann siad in iúl go bhfuil siad ag iarraidh a bheith ‘freagrach.’ Ní féidir a shéanadh, áfach, go bhfuil meon ar leith ag foireann Alibaba, agus gurbh é an tUasal Ma a rinne an meon seo a chothú agus a fhorbairt.

An sampla is fearr de sin ná an scéal is clúití atá ann faoin fhear gnó Síneach seo.

 

Mar chuid de cheiliúradh 10 mbliana Alibaba thóg an comhlacht amharclann 40,000 suíochán ar cíos. Líonadh an áit lomlán de bhaill foirne ó ghach leibhéal den fhórsa oibre.

Ag pointe éigin i lár an chóisir mór, i measc óráidaí agus siamsaíocht, tháinig Jack Ma amach ar an ardán, é gléasta mar a bheadh ball de bhanna ceoil rac ó na hochtóidí.

É ag ceol amhráin ón scannán Disney, “The Lion King” beo agus ina aonar. Agus de bharr ar gach rud, chan an lucht féachana, na hoibrithe, chan siad na hamhráin leis.

Sin meon Alibaba, tógtha agus tiománta ag Jack Ma.

 

Le blianta beaga anuas, agus cuntais Alibaba ag fás leo, tá Jack Ma ag suí siar beagán. Bíonn lámh aige ar ndóigh, ar bhonn rialta, i reáchtáil na comhlachta i rith an ama ar ndóigh, ach caitheann sé níos mó ama ná riamh anois ag plé le ceisteanna eile chomh maith.

An géarchéim thimpeallachta cuir i gcás. Ceist atá ceangailte go daingean leis an saol laethúil sa tSín.

Labhraíonn sé go minic faoin dualgas atá ar mhórchomhlachtaí is gnónna na Síne, agus ar a macasamhail de chomhlachtaí i dtíortha fud na cruinne. An dualgas atá orthu dul i ngleic le bagairtí don timpeallacht. Labhraíonn sé go tochtach faoin chontúirt don tSín muna ndéantar a dhath.

Agus tá sé deacair gan a creidbheál go bhfuil sé ag iarraidh feabhas a chur ar rudaí.

I rith an shaoil léirigh Jack Ma gur duine é atá lán misnigh, lán díograis.

Duine a d’úsáid a fhéinmhuinín chun pleananna ollmhóra a leagan amach agus a chur i gcrích.

Ach amach anseo beidh ról ar leith ag Alibaba. É ag iarraidh a bheith ina cuid de réiteach fadhbanna an domhain, ag iarraidh cúrsaí timpeallachta agus eile a chur le taobh a gcuspoir eile de bheith ag saothrú airgid.

Beidh le feiceáil amach anseo an gcloífidh sé leis na ráitis iontacha a tháinig uaidh faoi seo. Sin an cheist is mó atá ós comhair Jack Ma sna blianta seo romhainn.

 

 

Blianta ó shin, nuair a chéad landáil Jack Ma i Meiriceá, ba ghnáth leis amharc i dtreo na dtithe móra thart timpeall an dúiche a raibh sé ann, é ag rá leo siúd a d’éistfeadh leis go raibh sé a dul a cheannach na tithe sin uilig.

Ar ndóigh, an t-am sin, níor chreid a chairde é.

Agus b’fhéidir gur sin an ceacht is suntasaí faoi Jack Ma.

Is furast ábhar magaidh a dhéanamh de na rudaí a deir sé, agus cuid den iompar a bhíonn ar bun aige. Agus tá daoine ag déanamh sin le fada an lá.

Ach i ndeireadh na dála, nuair a chuirtear sin uilig ar an leataobh, tá Alibaba ag méadú is ag méadú leis. Agus, Jack Ma… tá seisean ag dul suas go léibhéal eile ar fad. Beart mar aon le briathar!

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive