Géanómaíocht a Thabhairt Isteach sa Chlinic – Comhdháil

nuacht, Nuacht24

Baile Átha Cliath, an 10 Meitheamh, 2014 –     Chun spreagadh a thabhairt i leith úsáid níos mó a bhaint as teicneolaíocht seicheamhaithe DNA le linn gníomhaíochtaí fíor-ama clinice chun galair a fháthmheas agus a chóireáil beidh ‘Géanómaíocht a Thabhairt Isteach sa Chlinic’ ar siúl an tseachtain seo ar an Aoine, an 13 Meitheamh in Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis Choláiste na Tríonóide. Tabharfaidh an chomhdháil léargas ar an dul chun cinn atá déanta, maidir le teicneolaíocht seicheamhaithe DNA a thabhairt isteach sa chlinic, ag cliniceoirí, ag taighdeoirí, ag eolaithe foirne atá lonnaithe in ospidéil agus ag eolaithe acadúla i réimsí amhail galair daoine, géineolaíocht agus eolaíochtaí a bhaineann le talmhaíocht agus bia. Tá eagraí na comhdhála, Stiúrthóir TrinSeq agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Elda BioTech Ltd, an Dr Elaine Kenny, as Scoil an Leighis School of Medicine<http://www.medicine.tcd.ie/>, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ag súil go gcabhróidh an chomhdháil le daoine teacht chun bheith níos eolaí ar úsáidí ionchasacha na dteicneolaíochtaí seicheamhaithe DNA mar uirlis dhíreach chun fáthmheasanna agus cóireáil níos fearr a chur ar fáil d’othair ar a bhfuil galair éagsúla. Dúirt sí an méid seo a leanas: “Nuair a thagann teicneolaíocht seicheamhaithe DNA chun bheith in úsáid ar bhonn níos leithne i gcúinsí clinciúla, is é a leanfaidh as ná am níos giorra chun fáthmheas a dhéanamh i gcás galar áirithe. Táthar ag súil freisin go leanfaidh teiripí níos spriocdhírithe as i gcás othar ailse mar go mbeimid in ann comharthaí a aimsiú ina bpróifíl DNA ar comharthaí iad a léireoidh don chliniceoir cad iad na drugaí is fearr a oirfidh don othar lena mbaineann. Táimid ar tí an leibhéal seo ‘géanómaíocht phearsanta’ a bhaint amach agus beidh scrúdú níos mine á dhéanamh ag cuid mhór cainteoirí ina leith sin Dé hAoine.” Agus é ag caint faoi úsáid a bhaint as seicheamhú den chéad ghlúin eile i ndáil le hailse chíche dúirt an Dr Adrian Bracken, Ollamh Cúnta le Géineolaíocht Mhóilíneach Leighis, an méid seo a leanas: “Tá úsáid á baint as seicheamhú den chéad ghlúin eile (NGS) i saotharlann Bracken chun tuiscint a fháil ar ghéineolaíocht ailse cíche atá coitianta i dteaghlaigh. Le déanaí, thug Angelina Jolie suntas do dhá ghéin, BRCA1 agus BRCA1, ar minic baint a bheith acu leis an ngalar seo. Ach ní chuireann na géiní sin míniú ar fáil ach amháin in 1 chás as gach 5 cinn. Tá úsáid bainte ag saotharlann s’againne chun roinnt géiní breise atá bainteach leis an ngalar seo i measc mhná na hÉireann a shainaithint. Beidh an t-eolas nua sin ina chuidiú maidir le feabhas a chur ar chumas an chliniceora chun fáthmheas a dhéanamh i leith an ghalair seo ag céim luath agus chun cóireáil fheabhsaithe a fhorbairt.” Beidh an Comhalta Taighde, an Dr Micheál Mac Aogáin, ag caint le linn na comhdhála faoi eipidéimeolaíocht mhóilíneach an ionfhabhtaithe bhaictéaraigh agus faoi ré na géanómeolaíochta a ghlacadh chugainn féin. Dúirt an Dr Mac Aogáin an méid seo a leanas: “Tá seicheamhú den chéad ghlúin eile (NGS) tar éis cur go mór lenár dtuiscint ar ghalair bhaictéaracha agus ar eipidéimeolaíocht na ngalar sin. Úsáideann an grúpa taighde s’againne NGS chun staidéar a dhéanamh ar raon pataiginí a bhfuil tábhacht acu ó thaobh an leighis de, lena n-áirítear buinneach thógálach áirithe ar a dtugtar Cdiff agus TB. Trí sheicheamhú a dhéanamh ar ghéanóm iomlán na bpaitiginí daonna sin, is féidir linn bealaí scaipthe galar a rianú ar mhodh níos cruinne ná mar a bhí ann riamh roimhe agus is féidir linn faisnéis nua a aimsiú faoi shaintréithe tábhachtacha de chuid baictéar amhail friotaíocht in aghaidh drugaí antaibheathacha agus nimhneacht.” Beidh 4ú Comhdháil na hÉireann maidir le NGS ar siúl in Institiúid Eolaíochta Bithleighis Choláiste na Tríonóide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar Shráid an Phiarsaigh, ar an 13 Meitheamh, 2014, ó 9.30am go 5.30pm. Ní mór clárú a dhéanamh ach is féidir le daoine nach bhfuil baint acu le leasanna tráchtála freastal a dhéanamh ar an gcomhdháil saor in aisce. Is féidir leat clárú trí theachtaireacht ríomhphoist a chur chuig trinseq@gmail.com<mailto:trinseq@gmail.com>. Tá an clár iomlán ar fáil anseo: http://www.medicine.tcd.ie/assets/pdf/4th-Irish-NGS-meeting-13th-June-2014-TBSI.pdf

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive