Folúntas Poist – Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

nuacht

Folúntas Poist 

Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

(sealadach go dtí 31/12/2015)

Tá duine féinspreagtha, díograiseach le cáilíochtaí agus/nó le taithí cuí agus le hardchumas sa Ghaeilge de dhíth ar Raidió Fáilte le haghaidh poist mar Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail.

Beidh an té a cheapfar ag cur Raidió Fáilte chun cinn trína bheith ag forbairt nasc reatha agus trína bheith ag aimsiú agus ag forbairt nasc nua le páirtithe leasmhara sa phobal d’fhonn rannpháirtíocht a éascú do réimse leathan suimghúpaí agus daoine aonair i seirbhísí Raidió Fáilte.

Príomhchuspóir an Phoist: Teagmháil, caidreamh agus rannpháirtíocht a fhorbairt idir Raidió Fáilte agus pobal na Gaeilge/an pobal i gcoitinne – ar leas ardú feasachta na Gaeilge

 

Le haghaidh tuilleadh eolais agus le foirm iarratais a iarraidh, déan teagmháil le:

oifig@raidiofailte.com nó 028 (048) 90310013 (Fergus nó Máire)

 

Tuarastal:        £20,284 sa bhliain (Tá an post seo maoinithe go dtí 31/12/2015)

35 uair sa tseachtain (lán-aimseartha)

 

Spriocdháta d’iarratais comhlíonta:            12.00 meán-lae, Dé hAoine 08 Lúnasa 2014

Dáta na nAgallaimh:                                     Déardaoin, 14 Lúnasa 2014

 

 

Is fostóir comhdheise é Raidió Fáilte

Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge go dtí 31 Nollaig 2015

Foras Logo

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive