Folúntas Poist – Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

nuacht

Raidió Fáilte Folúntas Poist Oifigeach Rannpháirtíochta Pobail

Is staisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte. Tá an stáisiún lonnaithe i mBéal Feirste, i bhfoirgneamh úr saintógtha ina bhfuil oifigí, stiúideonna raidió & taifeadta, seomra cruinnithe, spás imeachtaí agus caifélann – An Lon Dubh.
Is é príomhchuspóir an phoist seo a bheith ag déanamh forbairt ar na naisc reatha agus a bheith ag aithint agus ag forbairt naisc féideartha úra ar mhaithe le seirbhísí Raidió Fáilte a chur chun cinn i measc réimse mór suimghrúpaí agus daoine aonair sa phobal.

Tuilleadh eolais agus Foirm Iarratais:
Fergus Ó hÍr, Bainisteoir Stáisiúin: oifig@raidiofailte.com (Cur r-phost leis an teideal ‘Folúntas Poist’, le do thoil)

Tuarastal: Scála státseirbhíse an Oifigigh Chléireachais – túsphointe £19,811

Spriocdháta: Ní mór cóip d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte ag oifig@raidiofailte.com roimh: 12.00 meán lae Aoine 19 Iúil 2019

(Tabhair faoi deara, is tríd r-phost amháin a dhéantar iarratas don phost seo) Ná cuir CV leis an fhoirm iarratais, le do thoil

Is fostóir comhdheiseanna é, Raidió Fáilte

Tá an phost seo maoinithe ag Foras na Gaeilge faoin Scéim Raidió Pobail

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive