Folúntais le haghaidh trí phost nua ar Raidió Fáilte

nuacht

Is stáisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte atá ag craoladh ar 107.1 fm i mBéal Feirste agus ar fud an domhain ar www.raidiofailte.com

Daoine féinspreagtha, díograiseach le cáilíochtaí agus/nó le taithí cuí agus le hardchumas sa Ghaeilge atá de dhíth ar Raidió Fáilte le haghaidh na róil seo leanas:

Cúntóir(í) Craolacháin

(sealadach – ó 01/09/2014 go dtí 31/12/2015)

Beidh an té a cheapfar ag cur Raidió Fáilte chun cinn trí:

  • Agallaimh a chur ar dhaoine aonair, ar urlabhraithe eagraíochtaí srl, sa stiúideo, thar an ghuthán, amuigh sa phobal – faoi threoir an Chraoltóra Shinsearaigh (nó baill eile foirne de réir riachtanais thionscadail); tacaíocht a thabhairt do na craoltóirí deonacha/traenálaithe nuair is gá; dualgais eile réasúnta de réir riachtanas

Uaireanta oibre – ar a laghad 12 uair sa tseachtain

 

Cúntóir Riaracháin/Margaíochta

(sealadach – ó 01/09/2014 go dtí 31/12/2015)

Beidh an té a cheapfar ag cur Raidió Fáilte chun cinn trí tacaíocht a thabhairt do bhainistíocht an stáisiúin i dtaca le reáchtáil éifeachtach oifige:

  • taifead sonraí; plé le comhfhreagras; bunachar sonraí a thógáil; freagairt gutháin; ag feidhmiú mar fháilteoir; comhadú, ordaithe a láimhseáil; ag cruthú agus ag scaipeadh ábhar poiblíochta don stáisiún; dualgais eile réasúnta de réir riachtanas

Uaireanta oibre – ar a laghad 20 uair sa tseachtain

 

Cúntóir Cartlainne

(sealadach – ó 01/09/2014 go dtí 30/06/2015)

Beidh an té a cheapfar ag cur Raidió Fáilte chun cinn trí tacaíocht a thabhairt do bhainistíocht an stáisiúin i dtaca le taifead a choinneáil agus ábhar craolta a chur i dtaisce:

  • Catalógú na gclár raidió, na n-agallamh srl de réir catagóirí réamhaontaithe, ábhar a bhaineann leis na traenálaithe Raidió Fáilte san áireamh, tuairisc a chur le chéile nuair is gá; dualgais eile réasúnta de réir riachtanas.

Uaireanta oibre – ar a laghad 8 n-uair sa tseachtain

 

Le haghaidh tuilleadh eolais agus le foirm iarratais a iarraidh, déan teagmháil le:

oifig@raidiofailte.com nó 028 (048) 90310013 (Fergus nó Máire)

 

Coinníollacha íocaíochta:                   Ráta intráchta (ag brath ar bhuiséad/ar thaithí)

Spriocdháta d’iarratais comhlíonta:            12.00 meán-lae, an Aoine 08 Lúnasa 2014

Dáta na nAgallamh:                                         Déardaoin 14 Lúnasa 2014

Is fostóir comhdheise é Raidió Fáilte

Tá na róil seo maoinithe ag Foras na Gaeilge agus ag Scáileán Tuaisceart Éireann-An Ciste Craoltóireachta Gaeilge

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive