Duaischiste ar luach €120,000 fógraithe ag Glór na nGael

nuacht

Duaischiste ar luach €120,000 fógraithe ag Glór na nGael

D’fhógair Glór an nGael duaischiste ar luach €120,000 don chomórtas náisiúnta inniu agus tá duaiseanna ag dul chuig coistí i ngach cúige agus thar lear.  Ag caint ag Fógairt na nDuaiseanna, dúirt Ceannasaí Ghlór na nGael Lorcán Mac Gabhann gur cúis áthais agus ionadh dó an mhéad oibre a dhéanann coistí gach bliain chun todhchaí an Gaeilge a dhaingniú.  “Is léir go gcuireann na coistí deachleachtas agus díogras isteach ina chuid oibre agus chuaigh seo i bhfeidhm go mór ar mholtóirí an chomórtais agus iad i mbun moltóireacht ag deireadh na bliana 2014”, a dúirt an tUasal Mac Gabhann.

 

Seo thíos na duais-bhuaiteoirí:

Duais an Fháinne:  Dearbhán luach €1,000 – Urraithe ag Gael Linn – Craobh an Iúir, Iúir Chinn Trá, Co. an Dúin

Duais Cholmcille:X 2  €1,500 an ceann: East Belfast Mission & Glór na Speiríní, Co Dhoire

Duais Comhairle na Gaelscolaíochta £1,500 stg: Glór Dhún  Geimhín, Co. Dhoire

Duais COGG €2,000: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co Chiarraí

Duais Chonradh na Gaeilge €1,000 an ceann: Bóirche Íochtar, Co an Dúin & Coiste Ghlór na nGael, Inis, Co. an Chlair

Duais Pleanáil Teanga €1,000: Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe

Duais Gnó €1,500: Gaeil Chill Dara

Duais Fionntraíochta €1,500 an ceann: Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí & Glór na nGael Clochán Bhréanainn, Co. Chiarraí

Cothú Gaeilge sa Teaghlach €1,500 an ceann: Comhlacht Forbartha na nDéise, Port Láirge & Oidhreacht Chorca Dhuibhne/Corca Dhuibne ag Caint, Co. Chiarraí

Iontráil Nua is fearr €1,500: An Sean Bheairic, An Fálcarrach, Co. Dhún na nGall

Duais Údarás Craolacháin na hÉireann de €1,000 roinnte idir na

Stáisiún Tráchtála: Newstalk agus WLR FM agus tá duais €1,000 don Stáisiún Pobail buaite ag Conamara Community Radio.

 

Ainmníodh na duais-bhuaiteoirí seo chomh maith:

Duais Aitheantais: Museum Cheatharlach

Gradam Ghlór na nGael: Liam Ó Néill, Uachtarán CLG

Bronnadh Duais an Fhorais Pátrúnachta, €1,000 ar Mhuintir Chrónáin, Co Átha Cliath.

Cruinneoidh na buaiteoirí go léir le chéile in Óstán Chaisleán Bhaile an Bharbaigh ar an 25 Aibreán do Bhronnadh na nDuaiseanna.  Ag an ócáid seo, ainmneofar buaiteoirí an chéad, dara agus triú áit sna 3 rannóga seo leanas agus beidh na 9 gcoiste sa trí rannóg seo san iomaíocht do Phríomhdhuais Ghlór na nGael: Trófaí Fhoras na Gaeilge & seic €20,000 urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta.

  • Rannóg le Daonra Faoi 10,000: sa chatagór seo tá Glór Bhréifne, Co an Chabháin; Glór Locha Riach, Co na Gaillimhe agus Coiste Ghlóir Charn Tóchair, Doire.
  • Rannóg le Daonra Daonra os cionn 10,000: tá Glór Cheatharlach, Glór na Móna Teo., Béal Feirste agus Cairde Teo, Árd Mhacha san iomaíocht sa rannóg seo anseo.
  • Rannóg Gaeltachta, Urraithe ag Údarás na Gaeltachta.  Ar an ghearrliosta seo tá Comhlacht Forbartha na nDéise, Port Láirge, Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua, Co. na  Gaillimhe agus Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair, Dún na nGall.

Tá liosta iomlán na nduaiseanna ar www.glornangael.ie

Tuilleadh eolais :

Glór na nGael (046) 943 0974

r.phost fiosru@glornangael.ie.

Nóra Welby (087) 251 8175

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive