Deireadh Seachtaine Spraoi do Theaghlaigh Ghaeilge

nuacht

Deireadh Seachtaine Spraoi do Theaghlaigh Ghaeilge/Fun weekend for Irish-Speaking Families

Tá an ceanneagraíocht Gaeilge Glór na nGael, a bhfuil oifig Uladh anois acu i nGaeláras Mhic Ardghail ar an Iúr, ag eagrú deireadh seachtaine spraoi do theaghlaigh Ghaeilge. Beidh an deireadh seachtaine seo ar siúl idir an 27ú Feabhra agus an 1ú Márta in Ionad Thí Chulainn, ar an Mhullach Bán, Ard Mhacha.

Tá an deireadh seachtaine seo fóirstineach do theaghlaigh a bhfuil Gaeilge ag an páistí agus ag na tuismitheoirí, agus fosta do theaghlaigh a bhfuil Gaeilge ag na páistí amháin. Cuirfear rang Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge lena húsáíd leis na páistí sa bhaile, agus beidh clár iomlán gníomhaíochtaí sultmhara ar nós siúl séibhe, toraíocht taisce, ealaín agus ceardaíocht agus ceol agus damhsa.

Is seans iontach é an deireadh seachtaine seo do theaghlaigh Ghaeilge aithne a chur ar a chéile agus an Ghaeilge a thabhairt amach ón seomra ranga nó ón teach. Is deis iontach é chomh maith am a chaitheamh agus eolas a fháil ar an cheantar sár-álainn seo a bhfuil saibhreas cultúrtha, stairiúil agus liteartha ag baint leis.

Tá rogha ag teaghlaigh fanacht in Ionad Thí Chulainn ar feadh oíche amháin (£180 do cheathrar, béiltí agus gníomhaíochtaí san áireamh) nó ar feadh dhá oíche (£260 do cheathrar, béiltí agus gníomhaíochtaí san áireamh). Ar ndóigh, tuigeann Glór nan Gael go bhfuil gach teaghlach difirúil, gabh I dteagmháil linn le praghas a fháil bunaithe ar do theaghlach féin.

Le níos mó eolais a fháil gabh i dteagmháil le hÁinín ar ainin@glornangael.ie nó ar 07749126949 nó 00353834460763

Lá Spraoi do Theaghlaigh

Fun weekend for Irish-Speaking Families

The Irish-Langauge organisation Glór na nGael, who now have an office in Gaeláras Mhic Ardghail Newry, are organising a fun weekend for Irish-Speaking families. It will take place between the 27th February and the 1st March in the Tí Chulainn Centre, Mullaghbawn, Co. Armagh. This weekend is suitable for families in which both children and parents speak Irish, and also for families where only the children speak the language. Parents who wish to imrove their Irish for use in the home will be provided with an Irish class, and there will also be a full timetable of activities for all the family to enjoy such as hillwalking, treasure hunts, arts and crafts and music and dance.

This is a great opportunity for Irish-speaking families to get to know one another and to use and enjoy the language outside of the home or the classroom. It is also a great chance to explore this area of outstanding natural beauty which is rich in history, culture and literature.

Families have the choice to stay in the Tí Chulainn centre for one night (£180 for fourincluding meals and activities) or for two nights (£260 for four, meals and activities included). Of course Glór na nGael is well aware that every family is different, so contact us for a price tailored to your particular family.

For more information contact Áinín at ainin@glornangael.ie or 07749126949 nó 00353834460763

Immersion_Weekend_for_Families

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive