Cruinniú Poiblí le haghaidh Acht Gaeilge

nuacht

Bhí díospóireacht bhríomhar i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich anocht ag an chruinniú poiblí maidir le hAcht Gaeilge don tuaisceart. Is é an Fóram Gnímh a d’eagraigh an cruinniú i gcomhar leis an Tionól Dearg. Is é aidhm an chruinnithe fáil amach cad é bealach is éifeachtaí le dul i mbun feachtais le haghaidh Acht Gaeilge don tuaisceart i bhfianaise an phróisis chomhairliúcháin a d’fhógair an tAire Cultúir Carál Ní Chuillín ag tús na bliana. Ag an chruinniú bhí an Fóram ag moladh go láidir go mbeadh feachtas ann le daoine a spreagadh le páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin. Cuireadh béim fosta ar an tábhacht a bheadh ann guth daonna a thabhairt don éileamh ar Acht Gaeilge agus daoine as pobal na Gaeilge a scríobh cad é a chiallódh Acht Gaeilge dóibh siúd. Is roimh an 5 Bealtaine a chaithfidh aighneachtaí le haghaidh Acht Gaeilge bheith curtha isteach chuig an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Follaíochta. Is féidir aighneacht a chur isteach anseo: http://www.dcalni.gov.uk/consultation Le haghaidh tuilleadh eolais ar an fheachtas le haghaidh Acht Gaeilge féach https://cnag.ie/ga/feachtais/feachtais-reatha/acht-gaeilge-don-tuaisceart.html nó gabh i dteagmháil le Janet Muller ar eolas@pobal.org nó le Ciarán Mac Giolla Bhéin ar ciaran@cnag.ie

 

Cruinniu Poibli An Foram Gnimh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram Gnimh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive