Club Cócaireachta Ghlór Uachtair Tíre

Featured, nuacht

An Club Cócaireachta

Cuirfear tús le Club Cócaireachta uair sa mhí le Giuseppina Siriu ag an Halla Mór,  Títhe Toim n’ Tóraí, Áth Bhriain, An Dún. Beidh 6 sheisiún ann idir Deireadh Fómhair agus Mí Márta. Praghas: £40 faoi choinne 6 sheisiún. Ag tosú Satharn, 21ú D. Fómhair, 2in-5in.
Seo deis iontach fa choinne foghlaimeoirí Gaeilge atá suim acu i gcúrsaí cócaireachta. Cuir d’áit san áirithe ar nó roimh 18ú DF. Glaoigh ar GUT, 028 437 70331 nó scríobh chuig gloruachtartire@hotmail.co.uk.

The Cooking Club

A new Cooking Club will commence with Giuseppina Siriu. 1 session per month in the main social room, Tory Bush Cottages, Bryansford, Co Down. There will be 6 sessions between October and March. Price: £40 for 6 sessions starting Sat, 21 Oct 2pm-5pm.
This is a great opportunity for those Irish language learners who are interested in cooking. Book your place on or before Wednesday, 18th October, by calling GUT on 028 437 70331 or email gloruachtartire@hotmail.co.uk

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive