Tús na díospóireachta i gColáiste Feirste

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

clíodhnagach duineTús na Díospóireachta i gColáiste Feirste

Dé Céadaoin 16 Deireadh Fómhair, thaistil cúigear daltaí agus ceathrar baill foirne go himeall Bhaile Mhuineacháin chun páirt a ghlacadh i gComórtas Díoscónallodhranpóireachta Uí Chadhain. Tá an comórtas seo á reáchtáil ar bhonn bliantúil ag Gael Linn. Bliain eisceachtúil a bhí ann i mbliana as siocair gurbh í sin an chéad chomórtas inar ghlac Coláiste Feirste páirt, riamh. Beartaíodh go mbeadh foireann shinsearach amháin againn, beirt daltaí sinsearacha agus dalta amháin ó Bhliain 12, toisc gurbh í sin an chéad bhliain don scoil páirt a ghlacadh sa chomórtas,. Is cinnte go mbeidh foirne eile idir shinsear agus shóisear ag glacadh páirte sna comórtais amach anseo.

 

D’ullmhaigh Cónall Ó Cora, Odhrán De Ruiséil agus Clíodhna Ní Chinnéide (Captaen na foirne) pointí cuí maidir le féiniúlacht náisiúnta na hÉireann. De réir rialacha an chomórtais, bíonn ceithre fhoireann ann le triúr daltaí, dhá fhoireann atá ar son an rúin agus an dá fhoireann eile atá i gcoinne an rúin. Rún ná hoíche ná: Tá féiniúlacht náisiúnta caillte ag muintir na hÉireann. Bhí Foireann Choláiste Feirste chan amháin i gcoinne an rúin ach go huile is go hiomlán ina choinne, de réir chaptaen na foirne.

 

Thug Foireann Choláiste Feirste mar aon le beirt daltaí tacaíochta aghaidh ar Bhaile Mhuineacháin i ndiaidh am scoile agus díospóireacht na hoíche sin ar intinn acu. Lonnaíodh an comórtas i gColáiste Oiriall ar Bhóthar Ard Mhacha, Muineachán. Cuireadh tús leis an díospóireacht le Foireann Choláiste Eoin ó Bhaile Átha Cliath, buaiteoirí sóisearacha na hÉireann anuraidh, agus chuir captaen na foirne s’acu a argóintí i gcrích go maith daingean agus é ar son an rúin. Labhair Clíodhna chun tús a chur le díospóireacht Choláiste Feirste ag cur fhoireann an choláiste in iúl do na moltóirí agus don lucht féachána, gan trácht ar a pointí féin a mhúnlú. Sheas an fhoireann ó Bhéal Feirste an fód ar shon Choláiste Feirste. Chuir iomlán na foirne na pointí agus argóintí s’acu in iúl don cathaoirleach agus na moltóirí agus i ndiaidh uair an chloig, roghnaíodh go rachadh Coláiste Eoin agus Coláiste Rís fríd chuig an chéad bhabhta eile.

 

Ní searbh a bhí an chailliúint seo d’Fhoireann Choláiste Feirste, áfach. D’aithin an fhoireann díospóireachta gur chéim mhór thábhachtach í seo i stair na scoile ó thaobh na díospóireachta de. Ar fhilleadh abhaile ar an bhus don fhoireann, bhí díospóireachtaí i mbéal na foirne agus pleananna faoi chomórtais agus foirne díospóireachta  a reáchtáil agus a bhunú amach anseo. Ní raibh taithí ag an scoil sna díospóireachtaí ach is de réir a chéile a thógtar na caisleáin agus beidh Coláiste Feirste ag tógáil ar na scileanna agus modhanna díospóireachta sa bhliain atá amach romhainn.

 

Ba mhaith le, Seán Mistéil, Máirtín Mac Gabhann, Emer Mhic an Fhailí agus Diarmaid Ua Bruadair buíochas ó chroí a ghabháil leis na daltaí a thaistil go Muineachán idir dhíospóirí agus thacadóirí. Cé nár éirigh linn an bua a bhaint amach, d’éirigh go geal linn an chéad chéim a ghlacadh i dtreo na díospóireachta. Maith sibh féin, a dhaltaí.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive