‘Tuistí an Tuaiscirt’ ag éileamh cothrom na féinne ón Roinn Oideachais ó thuaidh

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tuistí an Tuaiscirt’ ag éileamh cothrom na féinne ón Roinn Oideachais ó thuaidh


Shiúil tuistí agus daltaí ó Choláiste Feirste, an t-aon iarbhunscoil lánGhaeilge (17 Meitheamh 2014) ó thuaisceart Bhéal Feirste chuig an scoil in Iarthar Bhéal Feirste chun feasacht a thógáil ar an diúltú leanúnach ag an Aire Oideachais, seirbhís bus sainithe a chur ar fáil don 90 dalta a fhreastalaíonn ar an scoil in iarthar na cathrach.

Deir na tuistí agus daltaí, a tháinig le chéile fán fheachtas Tuistí an Tuaiscirt, go bhfuil an teip leanúnach seo i dtaobh seirbhís taistil ag teacht salach ar dhualgaisí sainiúla fá Chomhaontú Aoine an Chéasta, chun beart a ghlacadh chun Gaeloideachas a chur chun cinn. Tagann an teip seo sa mhullach ar tuairisc cáinteach níos luaithe sa bhliain (Eanair 2014), ó Chomhairle na hEorpa a rinne tagairt don ‘aeráid naimhdeach’ i leith na Gaeilge sa tionól agus an teip leanúnach maidir le cur i gcrích Acht na Gaeilge. Léirigh an tuarisc, chomh maith, go bhfuil tuilleadh oibre de dhíth san earnáil Ghaeloideachais.

Mar sin féin, ní ceist úr í, céist seo an taistil, maidir le Coláiste Feirste.

In 2011, rialaigh athbhreithniú cúirte in éadan na Roinne Oideachais, agus rinneadh tagairt don teip maidir le soláthar taisteal fóirsteanach. Dúirt an Breitheamh Treacy:

“In my view the provision of transport facilities to schools in any sector is critical to the development of that sector and the provision of genuine parental choice. …it is not possible to divorce the development of schools from the means by which students are going to get to them.”
Le cois, dúirt an Breitheamh Treacy:

“[the Department of Education] may facilitate and encourage the [Irish medium] post primary sector in ways that it need not for other sectors by taking positive steps or removing obstacles which inhibit the statutory objective.”

Déanann na tuistí an argóint go bhfuil easpa seirbhísí taistil ina chonstaic maidir le cur chun cinn an Ghaeloideachais.

Go deimhin, cuireadh Oideachas Imeasctha chun cinn fríd soláthar seirbhísí bus sainithe agus is mar gheall ar an tacaíocht seo a d’fhorbair sé in earnáil forbartha agus fáis.

Os a choinne sin, trí bliana tar éis athbhreithnniú cúirte, tá Gaeloideachas i gcoitinne, agus tuistí agus daltaí go háirithe, faoi mhíbhuntáiste leis an teip leanúnach chun soláthar buan taistil do phaistí ar mhian leo freastal ar Choláiste Feirste.

Do thuistí agus daltaí, bhí go leor ama ag an Aire agus Roinn s’aige chun an fhadhb seo a réiteach. Dúirt Nicola McMaster, tuismitheoir ó thuaisceart Bheál Feirste ar dhalta as Coláiste Feirste, atá baint aici le feachtas Tuistí an Tuaiscirt:

“Do thuistí, ta dhá shaincheist ar leith ann – sábháilteacht agus costas. Tá roinnt tuistí as tuaisceart Bhéal Feirste ag íoc £20 in aghaidh na seachtaine ar thaillí bus chun deis a thabhairt dá bpáistí freastal ar Ghaelscoil. Deir an Roinn go bhfuil cuid againn inár gcónaí taobh istigh de 2.9 míle ón scoil agus gur chóir dúinn siúl chuig Coláiste Feirste fríd an Seanchill agus Campa Twaddell. Tá an t-aon bhealach réasúnta amháin le siúl chomh fada sin nach dtiocfadh le páistí s’againn freastal ar Choláiste Feirste. Tá seo doghlactha.


“Tá muid ag iarraidh ar an Aire gníomhú go gasta. Socraigh an chéist seo sula dtosaíonn an téarma nua in Meán Fomhair. Tá an chumhacht aige seo agus dhéanamh agus is freagracht s’aigeasan atá ann.”
 

Scéal fosta ar meon eile: http://www.meoneile.ie/ailt/gaeil-ag-%C3%A9ileamh-seirbh%C3%ADs-iompair-scoile

Pics don siúilóid ar lch FB: https://www.facebook.com/tuistiantuaiscirt?fref=ts

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive