Tugann scoileanna faoi na haerthonnta do Sheachtain na Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tugann scoileanna faoi na haerthonnta le haghaidh Sheachtain na Gaeilge 2014

 

Beidh an deis ag scoileanna fud fad na tíre oiliúint um léiriú raidió a fháil agus a gcuid clár a iontráil i gcomórtas náisiúnta atá á reáchtáil mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2014 le tacaíocht ó Údarás Craolacháin na hÉireann.

 

Tá Seachtain na Gaeilge ar siúl idir an 1 – 17 Márta agus tá na mílte imeacht pleanáilte in Éirinn agus ar fud an domhain chun an Ghaeilge agus cultúr Gaelach a cheiliúradh. Imríonn scoileanna páirt lárnach i Seachtain na Gaeilge agus tugann an tsraith seo de cheardlanna léiriú raidió an fhéile go daltaí ar fud na hÉireann agus tugann sí an deis dóibh Gaeilge a úsáid ar bhealach praiticiúil agus iontach.

 

Iarrtar ar ghrúpaí daltaí seó raidió Gaeilge 30 nóiméad a iontráil, atá ar oscailt do cheithre leibhéal: Rang 3-4, Rang 5-6, an 1-3ú Bliain agus an 4-6ú Bliain. Gheobhaidh na hiontrálacha a n-éireoidh leo i ngach catagóir duais airgid thirim €150 agus cuirfear iad ar an aer ar Raidió Rí-Rá, arb é an stáisiún raidió Gaeilge do dhaoine óga agus ar comhpháirtí an chomórtais é. Cuirfear imeacht speisialta bronnadh duaiseanna ar siúl ag an BAI go luath i mí Aibreáin.

 

Dúirt Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Tugann an tsraith de cheardlanna raidió léargas do dhaltaí ar an bpróiseas céim ar chéim maidir le seó raidió a chruthú ón tús go dtí an deireadh, lena n-áirítear pleanáil agus taighde, láithriú agus eagarthóireacht. Beidh daltaí ábalta ansin leas a bhaint as a scileanna nuafhorbartha chun an comórtas náisiúnta seó raidió de chuid Sheachtain na Gaeilge a iontráil.”

 

Dúirt Michael O’Keeffe, Príomhfheidhmeannach an BAI, “Tá an-áthas ar an BAI dul i gcomhpháirtíocht le Seachtain na Gaeilge arís chun an comórtas móréilimh seo a thabhairt go scoileanna ar fud na tíre. Déanann an tionscnamh cur chun cinn ar úsáid na Gaeilge i measc na nglún craoltóirí féideartha amach anseo ar bhealach praiticiúil agus suntasach agus táimid sásta gur féidir le Scéim Urraíochta an BAI tacú le comórtas den chineál sin. Guímid gach rath ar na hiontrálaithe go léir agus táimid ag súil le héisteacht leis na hiontrálacha a n-éireoidh leo.”

 

Chuaigh an BAI i gcomhar leis an IFI chun taispeánadh speisialta ar an scannán iomráiteach “Kings” a chur ar siúl mar chuid de Sheachtain na Gaeilge. Maoiníodh an scannán le Scéim um Maoiniú Craolacháin an BAI agus is é Cartlann Scannán an IFI a choimeádann é. Léiriú a rinneadh go hálainn ar an mbraistint scoiteachta a mhothaigh imircigh fhadtéarmacha a streachlaíonn áit a fháil inar féidir leo socrú síos is ea an scannán ceanúil seo ón stiúrthóir Tom Collins. Leanann sé grúpa cairde a théann ar imirce as Éirinn go Londain agus na nithe a tharlaíonn nuair a bhuaileann siad le chéile roinnt blianta ina dhiaidh sin. Beidh “Kings” ar an scáileán san IFI, Sráid an Iústásaigh, Baile Átha Cliath 2 Dé Luain an 10 Márta ag 6.30pm agus is féidir ticéid a chur in áirithe ag www.ifibooking.ie nó 01 679 3477.

 

Scoileanna atá ag iarraidh tuilleadh eolais nó ar mian leo páirt a ghlacadh sna ceardlanna raidió agus sa chomórtas náisiúnta raidió, is féidir leo teagmháil a dhéanamh le hoifig Sheachtain na Gaeilge ag eolas@snag.ie nó 01 4757401. Is é an Aoine an 28 Márta an spriocdháta do ghrúpaí a n-iontrálacha a chur chuig eolas@snag.ie nó Seachtain na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive