Troid ‘chúlGharda’ Shatter

gné-ailt/tuairim, náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Troid chúlGharda Shatter

 

le Gearóid Ó Cairealláin

 

 

Fear ceillí é Maurice Hayes. Aontú nó gan aontú leis is fiú go mór éisteacht leis agus machnamh ar a thuairim.  Fear é atá neamhspleách agus oscailte agus ionraic. Deir sé amach an rud a chreideann sé ann agus is tréith é sin atá gann i measc maithe móra is pearsanraí poiblí na saolta seo.

Mar sin is maith is cuimhin liom an rud a dúirt Maurice Hayes an t-am a raibh plé ann ó dheas faoi bhunú Ombudsman an Gharda. Mhol an tUasal Hayes go mbeadh leagan amach ar an Choimisiún faoi mar atá ó thuaidh ó thaobh cumhachtaí agus saoirse de. Más buan do mo chuimhne, agus níl sin cinnte!, mhol sé fosta go mbeadh duine amháin seachas triúr Coimisinéir ann. Ach sin scéal eile.

Cibé ar bith mhaígh sé ag an am go mbeadh macasamhail Ombudsman na Sé Chontae de dhíth, go háirithe i ndiaidh ar nochtaíodh faoi iompar an Gharda i gcás Mc Breatry i dTír Chonaill. Seachas a bheith ag smaoineamh ar an leagan is laige de Ombudsman thuig Maurice Hayes, óna taithí sa dá stát, go mba cheart an leagan is mó cumhachta den Ombudsman a bheith ann thuaidh agus theas. Seachas sin ba go drogallach agus in aghaidh a dtola go mór mór ar tugadh ar an rialtas ó dheas Ombudsman a bhunú don Gharda. Agus ó shin i leith níor cheil Gardaí áirithe, Gardaí sinsearacha san áireamh,  ná polaiteoirí áirithe, polaiteoirí sinsearacha san áireamh, a ndímheas ar an Ombudsman agus a n-obair.

Cad chuige?

Mar go bhfuil drochiompar agus ‘ainrialtachtaí’ agus scannail ar nós Pulse níos coitianta ná mar ar eol dúinn. Mar nach bhfuil trédhearcacht ná monatóireacht ná ‘póilíneacht’ ar na Gardaí mar a ba cheart. Agus níl sin amhlaidh cionn is go bhfuil na Gardaí ina choinne agus cionn is go bhfuil polaiteoirí ina choinne. Ní raibh na polaiteoirí ag iarraidh go mbeadh trédhearcacht ná póilíneacht cheart orthu féin go dtí gur charnaigh an oiread sin scannal is go mba éigean dóibh glacadh le leasú bunúsach agus córais nua monatóireachta. Nach bhfuil foirfe go fóill ach atá níos fearr ná an cead a gcinn a tugadh dóibh roimhe sin.

Amharc na baincéirí agus an dóigh ar shocraigh siadsan agus lucht gnó agus an praiseach dochreidte nuair nach ndearnadh monatóireacht agus póilíneacht cheart orthusan?

Cad faoin eaglais Chaitliceach agus an dóigh a rinne siadsan ‘póilíniú’ agus monatóireacht orthu féin ar feadh na gcianta? Agus an toradh air sin? Tchí Dia muid!

Go fiú iriseoirí, breathnaigh cás na Sasanach agus an dóigh a bhfuil iriseoirí ansin i ndiaidh mí-úsáid a bhaint as an easpa monatóireachta ansin.

Agus ar ndóigh, na Gardaí.

Ní gá ach an ‘Díorma Crua’ a lua, nó an ‘Heavy Gang’ a bhíodh chun tosaigh am Nicky Kelly agus dá réir. Ach tá fiche sampla eile againn ó shin.

Ní hé go bhfuil an Garda a dhath ar bith níos measa ná péasfhórsaí áit ar bith eile san Eoraip. Tá siad níos fearr ná cuid mhór acu. Ach tá gnéithe dá n-iompar, dá ‘gcultur’ agus dá gcur chuige ar ghá a athrú as cuimse. Agus ní dhéanfaidh siad féin na hathruithe cuí a chur i gcrích. Oiread is go dtiocfadh leis na polaiteoirí nó na baincéirí, ná cléir nó ná aicmí pribhléide is cumhachta póilíneacht a dhéanamh orthu féin ní thig é a fhágáil faoi deathoil na nGarda chun iad féin a dhéanamh freagrach don phobal ar bhealach éifeachtach.

Tá mé sásta go bhfuil an iarChoimisinéir Callinan i ndiaidh éirí as a phost.  Agus is amhlaidh an scéala agam ó thaobh Alan Shatter. Ba cheart dó imeacht agus imeacht gan mhoill.

Tá claonadh ag an bheirt an seanchóras a chosaint agus sin an chúis ar ghá dóibh imeacht. Ní thig tús úr a bheith ann agus na daoine céanna in áit na cumhachta.

Ach go fiú agus Alan Shatter imithe is éigean go fóill na blianta fada de leasú is athrú meoin, gnásanna, luachanna is cultúir sa Gharda Síochána le go mbeadh siad freagrach mar a ba cheart don phobal agus trédhearcach.

Tá an ról a bhí ag na Coistí Oireachtais sna cúrsaí seo le moladh. Mary Lou agus Shane Ross agus a macasamhail cheistigh siad lucht na cumhachta ar bhealach nach nós le lucht na cumhachta a bheith á gceistiú. Tá iriseoirí áirithe le moladh, ní iomlán acu, as a bheith ag iarraidh oiread den fhírinne a aimsiú agus a dtiocfadh nuair a bhí constaic de bharr ar chonstaic á gcur sa bhealach orthu. Agus tá an bheirt fhear, agus b’fhéidir níos mó ná beirt, a chuir an lasar sa bharrach nuair a sceith siad eolas faoi chuid de na gnásanna a bhí á gcleachtadh ag Gardaí áirithe.

Ní binn béal ina thost.

Is ón olc a thagann an maith go minic. Agus cá fios nach dtarlóidh sin sa chás seo. Tá sé barrthábhachtach ag na maithe móra ó dheas a thuiscint go bhfuil ceachtanna le foghlaim ón Eaglais Chaitliceach maidir leis an slí ar cheart dóibh plé leis an Gharda.

Sa chéad dul síos is dócha go bhfuil drochiompar agus scannail i bhfad níos coitianta ná mar a admhaíodh go dtí seo. I gcás na hEaglaise Caitlicigh rinneadh an dochar is mó ní nuair a fuarthas amach go raibh oiread sin scannal ann. Ach nuair a throid an eaglais, a raibh ina gcnámha, chun a chinntiú de nach mbeadh iomlán an eolais ag an phobal ná  cothrom na Féinne acu siúd a rinneadh éagóir orthu. Seachas troid chúlgharda a chur ba cheart do na Gardaí agus do na polaiteoirí breathnú go hoscailte agus go fabharach ar an chóras atá ann ó thuaidh agus múnla den tsórt céanna a chur ar bun. Ba cheart dóibh Nuala O’Loan agus Maurice Hayes a thabhairt isteach chun cuidiú leis an obair. Agus ba cheart dóibh glacadh leis gur ghá feidhmiú go luath agus go gasta chun teacht ar eolas  cruinn faoi na ‘ainrialtachtaí’ agus eile a tharla roimhe seo sa Gharda.

Mar fhocal scóir b’fhéidir nach rachaidh mé ó dheas go gceann cúpla mí.

An t-am deireannach a rinne an Teachta Dála Clare Daly cáineadh agus ceistiú ar an Gharda Síochána faoi mar atá déanta agam féin anseo tarraingíodh isteach go taobh an bhealaigh mhóir í agus os comhair an tsaoil cuireadh dorn-nasc uirthi agus sceitheadh focal leis na meáin.

Ólta agus mé i mbun cathaoir rothaí – Dia idir sin agus mé!!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive