TREISIÚ DO GHNÓLACHTAÍ GAELACHA

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

TREISIÚ DO GHNÓLACHTAÍ GAELACHA

 By  Leave a Comment

Is é cruthú agus cur i bhfeidhm deiseanna nua a chuirfidh le cumas fiontar nua ar fud Ghaeltacht na hAlban, Thuaisceart Éireann agus na limistéar in aice le teorainn Phoblacht Éireann is aidhm le foireann nua shainmheantóirí CheangalG.

Tá CeangalG, an tionscadal arna mhaoiniú ag INTERREG IVa an Aontais Eorpaigh, i ndiaidh roinnt sainmheantóirí a earcú chun cabhrú le gnólachtaí ag obair sna meáin, i dturasóireacht chultúrtha agus i bhfiontar pobal chun a gcuid deiseanna a bhreisiú agus a gcuid aidhmeanna a ardú. Cuirfear a gcuid seirbhísí ar fáil saor in aisce do ghnólachtaí nó d’fhiontraithe cáilithe.

Tha seo mar chuid de straitéis ina dhá leath ó CheangalG. Déanfar máistir-rang thar a bheith rathúil Margaíocht i Saol Ilteangach, a cuireadh i dtoll a chéile ag bainisteoir traenála an tionscadail, Fionbar Ó Baoill, a scaipeadh in Albain go luath amach anseo.

I ndiaidh chomh maith agus a d’éirigh le cúrsaí i dTír Chonaill agus i mBéal Feirste, beidh cúrsa Margaíocht i Saol Ilteangach ag teacht go Port Rìgh agus Sabhal Mòr Ostaig ar an Oileán Sciathánach 1-3ú Iúl. Is féidir áiteanna a chur in áirithe ar an gcúrsa seo in aisce trí theangmháil le CeangalG ar (0044) 1471 888352 chomh luath in Éirinn agus is féidir.

Níos deireannaí i mbliana, tabharfar cuireadh do chuideachtaí meán go seisiún pitseála chun faobhar a chur lena gcur amach ar chur smaointe faoi dhráma agus ábhar nua teilifíse faoi bhráid saineolaithe earnála.

Is féidir a rá gur mian linn béim a chur cuid mhath ar earnáil na meán agus í ag éirí aníos ós rud é go gcuireann seo neart deiseanna ar fáil do chuideachtaí oilte ar fud na MórGhaeltachta chun a scéal féin – agus ár scéal féin – a scaoileadh go lucht éisteachta fairsing”, dúirt Bainisteoir Traenála, Fionbar Ó Baoill.

Is é soláthar meantóirí príomh-mhír clár ‘Céim Suas’ seo againne chun cabhhrú le cuideachtaí, a bhfuil roinnt acu díreach i ndiaidh tosú agus roinnt eile ann le fada, gluaiseacht chun cinn céim nó dhó le go mbeidh siad in áit níos fearr le leas a bhaint as méid na ndeiseanna atá ann faoi láthair, go mór mór na cuideachtaí sin a bhfuil an t-ádh leo a bheith lonnaithe sa MhórGhaeltacht agus a bheith i mbun oibre trí mheán na Gaeilge nó na Gàidhlige.”

Cuireadh tús an tseachtain seo caite leis an iarracht chun na cuideachtaí seo a earcú mar chuid de roinnt tionscadal le CeangalG, lena n-áirítear an tsraith <a href=”http://www.ceangalg.net/ceangalg-gaeilge/ceangal-gaeilge/fiseain-spreag/?lang=ga”>spreagúil físeán, SpreaG</a>, ar féidir breathnú air anois ar shuíomh gréasáin an tionscadail, www.ceangalg.net.

Is minic nach bhfuil ann ach nach mbíonn cuideachta nó fiontraí in ann deis a fheiceáil nó b’fhéidir go mbíonn siad in ann í a fheiceáil ach go gceapann sí go bhfuil sí thar a n-acmhainn – cinnteoidh foireanna na sainmheantóirí seo againn go bhfaighidh siad an chomhairle agus an spreagadh atá uathu chun na hathruithe agus an t-infheistiú is gá agus is cuí chun an toradh is fearr ar fad a bhaint.”

Ar an bhfoireann na sainmheantóirí cheana féin tá West BIC, an t-ionad nuálaíocht gnó atá lonnaithe in iardheisceart Thír Chonaill agus ina cheann Adhamhnán Eunan Ó Cuinneagáin, Diarmuid Mac Lochlainn a bhí ina stiúrthóir lena linn ar Bhliain Chultúrtha Dhoire agus Shealúchas Bharr an Teampaill agus Sorcha Nic Miacháin a bhí i mbun margaíochta ar Thionól rathúil Thír Chonaill anuraidh.

Táthar ag earcú meantóirí eile go gníomhach, áfach, as Albain agus Tuaisceart Éireann le cinntiú is cuma cén áit a bhfuil tú lonnaithe sa MhórGhaeltacht go mbeidh saineolaí ar fáil chun comhairle a thabhairt duit faoin mbealach is fearr chun gluaiseacht chun cinn le do chuid pleananna.
Beidh an bhéim cuid mhaith ar sheachadadh saineolais de réir mar is cuí, deir an Bainisteoir Traenála.

Is féidir linn cur chuige oscailte a éascú, rud atá coibhneasta le fréamhacha meantóireachta, ag cur béime agus ag ligean don mheantóir a gcuid eolais agus taithí a thabhairt do dhaoine i saol na nGael de réir mar is cuí”, dúirt Fionbar Ó Baoill.

Mar chuid de ‘Céim Suas’, déanfar an gaol idir meantóir agus an cuideachta nó an duine gnó a fhaigheann meantóireacht a fhorbairt go nádúrtha. Déanfar luas an ghaoil a rialú ag an meantóir agus é mar chur chuige spreagúil agus ceannasach.”

Chun cáiliú le haghaidh cúnaimh faoin scéim, beidh ort foirm iarratais a líonadh isteach, atá le fáil anseo.  Déanfar fiosruithe a fhreagairt ag ár mbainisteoir traenála, Fionbar O Baoill, ar féidir teagmháil a dhéanamh leis ag fionbar@ceangalg.net

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive