Toscaireacht Phobal na Gaeilge ag trial ar Stormont

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Toscaireacht Phobal na Gaeilge ag trial ar Stormont

 

Chuaigh toscaireacht ó Chonradh na Gaeilge i gcomhar le daltaí Coláiste Feirste chuig Stormont inniu, Dé Máirt, 25ú Samhain 2014, lenár ndíoma a léiriú i leith na n-ionsaithe is déanaí ar an Ghaeilge agus a pobal labhartha ag baill tofa ár dtionóil

.

Is teanga bheo í an Ghaeilge agus pobal bríomhar, éagsúil á n-úsáid ar bhonn laethúil ó thuaidh, mar ghnáth chuid dá saol. Ba mhaith linn an teanga a chur chun cinn i measc pobail éagsúil na tíre seo ar bhonn oscailte, tarraingteach agus uileghabhálach. Ní bagairt í an Ghaeilge d’éinne ach is gné thar a bheith luachmhar í dár noidhreacht agus stair shaibhir.

 

Creidimid áfach, go bhfuil na maslaí is déanaí ón bhaill tofa, Gregory Campbell MLA, ag baint ó na hiarrachtaí seo agus ag baint ó na hiarrachtaí níos leithne sochaí forasach, ilchultúrtha, ina mbíonn meas do mhionlaithe éagsúla a chruthú. Mar dhaoine óga agus díograiseoirí teanga, mothaímid nach bhfuil spás ann dúinn sa tsochaí seo nuair is féidir le polaiteoirí mí-úsáid a bhaint as a sheasamh mar pholaiteoir tofa le hionsaí a dhéanamh ar ár bpobal agus ár dteanga.

 

Arsa Bainisteoir Cosaint Teanga agus Ionadaíochta Chonradh na Gaeilge, Ciarán Mac Giolla Bhéin:

 

“Ba mhaith linn go mbeidh an Ghaeilge á n-úsáid in achan réimse den tsaol poiblí anseo agus leanfaidh muid lenár n-iarrachtaí an teanga a chur chun cinn, in ainneoin na hiarrachtaí seo naimhdeas a chruthú dí. Is tacaíocht atá uainn mar phobal, ní naimhdeas. Éilíonn muid arís mar sin, go ndéanfar beartais dearfach i leith na Gaeilge a reachtú don phobal ó thuaidh. Cuirfidh reachtaíocht dearfach spás ar fáil ina mbeidh cosaint agus meas ar fáil don Ghaeilge agus dá lucht labhartha.Tá pobal na Gaeilge ag fás i rith ama, tá sé thar am go raibh an stát ag plé linn ar bhonn cothrom agus cóir.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive