Tionscnamh Northern Visions seolta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Seolann Northern Visions A Century Later Grúpaí imeallaithe agus tógáil féiniúlacht Bhriotanach & Éireannach i dTuaisceart Éireann

 

 

Inniu d’fhógair Northern Visions seoladh ar líne a gcnuasach speisialta A Century Later, sraith chlár faisnéise agus ghearrscéalta ag taiscéaladh imeachtaí stairiúla ó na 100 bliain seo caite agus an dóigh a fheictear iad inniu. “Bhí muid ag iarraidh díriú isteach ar scéalta pearsanta, ó dhaoine aonair agus ó ghrúpaí imeallaithe inár sochaí araon,” a mhínigh Simon Wood, Cathaoirleach Northern Visions. Bhí coincheap an tionscnaimh nasctha go scaoilte leis an chlár ghníomhaíochtaí bainte le Deich mBliana na gCéad Bliain. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí seo comóradh Chúnaint Uladh, an Chéad Chogaidh Dhomhanda, Éirí Amach na Cásca 1916, Cath an Somme, ceart vótála na bhfear uile agus Cogadh na nDúchrónach. “D’oibrigh breis agus 90 duine ar an tionscnamh linn mar sin d’fhorbair agus d’athraigh an bunsmaoineamh, mar a tharlaíonn nuair a insíonn mol mór daoine faoina scéalta agus a dtaithí, ach fanann chomhshnáitheanna na coimhlinte, síochána agus eisiaimh shóisialta, a bhí suntasach sa 100 bliain deireanach, fanann siad buanseasmhach,” arsa Simon. Ba mhaith le Northern Visions buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach i réaladh an tionscnaimh agus le foireann Peace III ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste as a dtacaíocht agus a gcomhairle. Tá A Century Later le fáil ar líne ag an nasc seo http://acenturylater.northernvisions.org/ Craolfar na scannáin ar Today’s Ireland sna Stáit Aontaithe i mí na Nollag. http://northernvisions.org/project/reaching-america-3/ Tacaíonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa leis an tionscnamh seo faoin chlár Peace III. Faigheann Northern Visions tacaíocht ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann agus ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste. Northern Visions: http://northernvisions.org/

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive