Tairgeann Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin duais €5,000 ar thogra gearrscannáin Gaeilge.

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Tairgeann Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin duais €5,000 in airgead tirim ar  thogra gearrscannáin Gaeilge.

Cúis áthais d’Fhéile Scannán an Daingin an 5ú comórtas Físín a fhógairt, glaoch chuig scannánóirí togra gearrscannáin Gaeilge a chur faoinár mbráid.

D’éirigh that barr leis an gcomórtas seo ins na blianta atá thart. Ghlac mórán daoine leis an deis script ghairid Ghaeilge a chur ar fáil. Tá an lucht eagrúcháin an-sásta glacadh le coincheapanna bunaithe i gcoincheapanna físe agus fuaime don scáileán.

Ba é Denis Buckley a sholáthraigh duais-iarracht na bliana 2013 lena scannán Táimse im Chodladh, a fuair a chéad léiriú ag an bhFéile i mí na Márta 2014, agus a roghnaíodh ag féilte agus ag ócáidí eile i gcaitheamh na bliana. B’í Niamh Lawlor, Púca Puppets, duaiseoir na bliana seo, lena scannán, Béiríní Buí a seolfar le linn féile 2015.

Gheobhaidh duais-iarratas 2015 duais airgid €5,000, agus anuas air sin luach €2,000 d’fhearas scannánaíochta ar cíos ó Vast Valley Teo. Soláthraíonn Vast Valley Teo. fearas agus tacaíocht do phríomhscannáin, do dhrámaí teilifíse agus do fhíseáin corporáideacha. Soláthraíonn siad ceamaraí, lionsaí, oiriúintí agus fearas giolla, agus tá siad lonnaithe i mBÁC 2 agus i mBéal Feirste.

Tá fáilte roimh gach éinne ó mhic léinn idirbhliana go dtí scannánóirí proifisiúnta a bheith páirteach sa chomórtas.  Roghnófar cúig scannánóir as na h-iarratais. Gheobhaidh an cúigear saorphas chuig gach aon imeacht ag an bhFéile i mí na Márta 2014. Gheobhaidh an cúigear deis a dtogra a chur i láthair an phaiinéil measúnaithe i rith na féile.. Tá sár-phainéal curtha le chéile, ina measc na scríbhneoirí Louise Ní Fhiannachta agus Marina Ní Dhubháin, an cumadóir Rachel Holstead agus an léiritheoir Nuala O”Connor.

Bhunaigh an Fhéile togra Físín chun scannánaíocht sa teanga Ghaeilge a spreagadh. Is í Tor Cotton, duine d’urraithe na Féile, a thionscain an smaoineamh.

Díríonn an comórtas ar dhaoine go bhfuil spéis acu i scannánaíocht, mar aon le spéis agus ceangal leis an dteanga Ghaeilge. Ba bhreá leis an bhFéile iarratais a spreagadh ó na canúintí go léir. Tá an comórtas oscailte d’aon duine nó d’aon ghrúpa ó scoláirí Idirbhliana go dtí scannánaithe proifisiúnta. Gheobhaidh síbh mionseoraí iarratais ar líne ag http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/ nó seol ríomhphost chuig fisin@dinglefilmfestival.com. Nó glaoigh ar  Brenda Shúilleabháin ag 066 9152665 / 087 2999616.

Glacfar le h-iarratais go dtí an Aoine 9 Eanair 2015.

Cuirfear na buaiteoirí ar an eolas roimh 6 Feabhra, agus beifear ag súil go mbeidh siad ar fáil chun freastal ar an bhFéíle. Beifear ag súil chomh maith go bhfreastalóidh gach buaiteoir ar gach cur i láthair de na cúig cinn. Is ceadmhach do gach buaiteoir, má mhothaíonn siad mímhuiníneach as a gcuid Gaeilge, duine a bhreith leo chun cabhrú leis an láithriú. Gheobhaidh an buaiteoir deireannach duais airgid €5,000, agus fillfidh sé/sí ar Fhéile 2016 lena scannán críochnaithe. Gheobhaidh gach aon duine den chúigear leabhar nóta cuimhneacháin deartha ag Conor Holden, agus gan amhras, saor-phas chuig imeachtaí uile na Féile.

Tá an Fhéile oscailte anois d’iarratais ar ghearrscannáin agus ar phríomhscannáin. Más spéis leat scannán a chur faoi bhráid na féile, gheobhaidh tú na sonraí ar an ionad gréasáin http://www.dinglefilmfestival.com/

Bunaíodh Féile Scannán Idirnáisiúnta an Daingin, ag a mbronntar Duais Gregory Peck go bliantúil, sa bhliain 2007, agus beidh Féile 2015 sa Mhárta seo chugainn ón 12 Márta go dtí an 15 Márta. Bhí Gabriel Byrne, Cillian Byrne, Jim Sheridan, Sir Alan Parker, Saoirse Ronan agus Sarah Miles i measc na n-aoithe a bhí ag an bhFéile go dtí seo.

Chun breis eolais a fháil ar Físín, meabhraímid daoibh teagmháil le Brenda Ní Shúilleabháín 066 9152665/0872999616, nó ríomhphost chuig fisin@dinglefilmfestival.com

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive