TAIGHDE CUIMSITHEACH AR CHRUITIRÍ NA hÉIREANN SEOLTA AG AN gCOMHAIRLE EALAÍON

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

TAIGHDE CUIMSITHEACH AR CHRUITIRÍ NA hÉIREANN SEOLTA AG AN gCOMHAIRLE EALAÍON Tá taighde cuimsitheach ar an gcruit agus cruitireacht in Éirinn coimisiúnaithe ag an gComhairle Ealaíon agus táthar ag iarraidh ar gach aon chruitire sa tír an suirbhé ar líne<https://www.surveymonkey.com/s/harpcruit2014> a chomhlánú. Tá an suirbhé le comhlánú roimh an Máirt, an 8 Iúil. Tá ról tábhachtach ag an gcruit in oidhreacht na nGael, is siombal náisiúnta na hÉireann í agus tá ceol na cruite luaite go sonrach leis an tír seo. Is uirlis stairiúil, ársa í agus meastar go bhfuil sí á seinm in Éirinn le míle bliain anuas. Is léir go bhfuil cúrsaí cruitireachta beo beathach i láthair na huaire agus tá faoin gComhairle Ealaíon scrúdú a dhéanamh ar staid reatha na healaíne seo, ar mhaithe le bearnaí a aithint agus deiseanna comhoibrithe agus forbartha a fhiosrú d’fhonn bonn a chur faoi thodhchaí na cruitireachta. Ba mhór ag an gComhairle Ealaíon dá gcomhlánódh gach aon chruitire in Éirinn, sa Tuaisceart agus sa Deisceart, idir fhoghlaimeoirí agus cheoltóirí oilte, an suirbhé seo. Ba mhór acu freisin, dá gcuirfeadh an pobal an suirbhé seo faoi deara na gcruitirí a bhfuil aithne acu orthu. Dar le Paul Flynn, Ceannasaí na nEalaíon Traidisiúnta sa Chomhairle Ealaíon, ‘Is iontach an deis í seo réimse agus fairsinge na cruitireachta a chlárú fud fad oileán na hÉireann. Tá sé d’ádh orainn go bhfuil traidisiún láidir cruitireachta againn agus go bhfuil ceoltóirí den chéad scoth i mbun na ceirde seo. Teastaíonn ón gComhairle Ealaíon an méid cruitirí agus is féidir a tharraingt isteach sa taighde seo chun treoir a thabhairt dúinn maidir lenár gcuid oibre i réimse na cruitireachta amach anseo.’ Tá Toner Quinn ceaptha ag an gComhairle chun an taighde seo a chur i gcrích. D’oibrigh an tUasal Quinn mar Oifigeach Tionscadail don Choiste Speisialta um na hEalaíona Traidisiúnta a chuir an tuairisc I dTreo Pholasaí do na hEalaíona Traidisiúnta i dtoll a chéile. Le teacht ar an suirbhé, téigh chuig https://www.surveymonkey.com/s/harpcruit2014

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive