‘Tá ról ag an achan duine ag tacú leis an Ghaeilge’ Rosie Mc Corley

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

*Everyone in Sinn Féin has a role to play in supporting the Irish language
- Rosie McCorley *

“Tá tuairisc oibre thar barr ag SF maidir le cur chun cinn agus tacaíocht
na Gaeilge de, a bhfuil an-aitheantas air ar fud  oileán na hÉireann.
Déanann muid seo ar bhonn laethiúil sna hinstitiúdaí a bhfuil ionadaíocht
againn – sa Tionól, sa Dáil Sa Seanad, sna comhairlí aitiúla agus san
Eoraip.

Sinn Féin’s record on promoting and supporting the Irish language is widely
acknowledged throughout the island of Ireland.  We do so on a daily in all
the institutions where we have representation which includes the Assembly
in the north, the Dáil, the Seanad, local councils and the EU.

Go hairithe, tá obair ar Leith idir lamh ag ár airí rialtais le chinntiú go
bhfuil an Ghaeilge I measc priorachtaí s’acu.  Mar gheall air sin,  Inniu
tá an fheachtas Líofa again, obair forbartha ar Acht na Gaeilge, Straitéis
Gaeilge, Acadamh Gaeilge agus scéim sparánachta do foghlaimeoirí Gaeilge.
Tá Gaeloideachas an-láidir inniu mar thoradh ár 3 aire oideachais, ar chuir
na milliún punt isteach san earnáil iad. Agus mile buíochas do Conor
Murphy  a rinne cinnte go bhfuil comharthaí dátheangacha again sa réimse
iompair phoiblí.

In particular, our ministers in DCAL, Deptartment of Education, DARD and
formerly DRD have taken specific actions to ensure that the Irish language
is among their priorities.

This is why today we have the Líofa campaign, developmental work on  Acht
na Gaeilge, Irish language strategy, an Acadamh Gaeilge and Bursary schemes
for learners of Irish.  The promotion and support for Irish by our three
Education Ministers has resulted in a very robust IME sector which has seen
multi millions of pounds invested in the education of our school children.
Thanks to Conor Murphy when he was DRD minister, we have all sorts of
bilingual signage in the public transport arena.

Tá áit lárnach ag ár gníomhaithe I gcur chun cinn sráidainmneacha
dátheangacha. Bhí ról bunúsach again fosta nuair a bunaíodh eagraíochtaí
tabhachtacha cosúil leis an Ciste Craolachain agus an Ciste Infheistíochta
Gaeilge.

Our activists have been central in the promotion of bilingual street
signage.  We have also had a fundamental role in the setting up and
continuation of important bodies like the Broadcast Fund and Ciste
Infheistíochta Gaeilge.

Tá stór oibre eile déanta ag SF ar chúrsaí Gaeilge agus tá roinnt mhaith
eile le déanamh go fóill.  Tá ról ag gach duine taobh istigh sa pháirtí ó
thaobh tacaíocht na Gaeilge de agus tá sé an-tábhachtach go ndéanfaidh muid
sin.

Much more work has been carried out on Irish language issues by Sinn Féin
but there is still much more to be done. Everyone in the party has a role
to play in supporting the Irish language and it is very important that we
continue to do that.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive