Tá na polaiteoirí agus an Foras ar strae – colún le Gearóid Ó Cairealláin

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

An Bhuille ar Buile

 

Colún tuairimíochta

Le Gearóid Ó Cairealláin

 

 

 

Tá Foras na Gaeilge i ndiaidh mearbhall a chur ar fud earnáil na Gaeilge leis na moltaí s’acu i dtaobh maoinithe de. Ní seo an chéad uair ar tharla a leithéidí ach seo an cás is measa. Tá Foras na Gaeilge in ainm is a bheith ag eascú obair na ngníomhaithe a bhíonn ag saothrú leo chun athbheochan na Gaeilge a chur chun tosaigh taobh istigh de eagraíochtaí nó ar bhonn aonarach.

Ní miste go n-amharcfadh maoinitheoirí ar an pholasaí s’acu ó am go ham, agus is cinnte gur féidir le dream ar bith a bheith níos éifeachtaí.

Sa chás seo áfach tá dul amú ar Fhoras na Gaeilge, agus dul amú mór.

An chéad rud a ritheann liom ná an neamhaird iomlán a thugtar dóibh siúd a bheidh fágtha gan obair de bharr ar na hathruithe molta seo.

Lena chois sin cantar cuid mhór ar an aimsir seo faoin tábhacht le trídhearcacht. Ach níl dream is bith is lú trídhearcach ná Foras na Gaeilge. Ní deirtear linn in am ar bith cá mhéad airgead as an státchiste a fhaigheann an Foras nó cad é mar a caitheann siad siúd é.

Mar sin de fágtar daoine ag tomhas sa dorchadas.

Da mba rud é go ndearna an Foras scrúdú ar na heagrais éagsúla, go ndearna siad tuairisc a chur le chéile bunaithe air sin, gur fhoilsigh siad é agus i ndiaidh don phobal sin a mheas gur bheartaigh an Foras  go fóill gurb é an Samhail Nua Maoinithe an tslí is éifeachtaí chun a gcuid oibre féin a dhéanamh níos fearr, b’fhéidir go mbeadh cás láidir acu.

Ba bhreá liom a leithid de thuairisc a léamh.

Ach ar ndóigh níl tuairisc ar bith den chineáil le léamh mar ní dhearnadh scrúdú ar bith den tsórt sin.

Is é mo thuairim gur Euro agus cent a bhí i gceist agus an riachtanas a meastar san Fhoras chun an colún figiúirí seo a dhéanamh cothrom leis an cholún figiúirí siúd.

Arís eile is é leas na Gaeilge atá á fhágáil in áit na leathphingíne.

Ní ag iarraidh Gaeltacht a thógáil ar an ghealach atá muid, ach ag iarraidh rud a dhéanamh atá simplí go maith.

Ba cheart maoiniú a sholáthar do thograí agus do thionscnaimh. Ar ndóigh caithfidh plean céillí a bheith taobh thiar de na tograí seo ach is é an prionsabal é go maoinítear obair, (agus sea, iad siúd atá i mbun na hoibre sin).

Ar an aimsir seo tá gluaiseacht na Gaeilge déanta suas de thograí agus de thionscnaimh – agus sin thar réimse leathan de ghnéithe an tsaoil – luaim cúrsaí oideachais, cumarsaide, na healaíona, gan ach dornán a lua.

Ar ndóigh tá airgead tábhachtach agus ní féidir an phingín a chur amú …… ach cad é an airgead a íoctar le feidhmeannaigh mhóra Fhroas na Gaeilge? An bhfuil sabháil le déanamh ansin?

Lena chois sin is uile an bhfuil an teach galánta sin atá ag an Fhoras de dhíth orthu? An ceann breá sin i mBaile Átha Cliath nó na hoifigí sin i mBéal Feirste agus i nGaoth Dobhair?

B’fhéidir gur deis é seo ag an Fhoras a fhógairt go soiléir cad é an rol s’acu feasta i dtreo athbheochan na Gaeilge, cad é an fhoireann a bheidh de dhíth orthu chuige sin agus cá mbeadh an fhoireann sin lonnaithe agus thar aon rud eile cúntas iomlán a fhoilsiú in aghaidh na míosa ar an suíomh s’acu. Nó go fiú féin in aghaidh na bliana!

Nach mbeadh sé go breá dá mbeadh Samhail Nua Maoinithe againn don Fhoras féin?

Nach mór ioróin é nach thabharfadh Foras na Gaeilge an t-am den lá d’eagraíocht ar bith a d’iarrfadh deontas orthu gan é a bheith trídhearcach agus cuimsitheach ina gcuid cuntais airgid!

Agus mar fhocal scóir is ar éigean go mothófá é ach is iad na polaiteoirí ,  thuaidh agus theas (mura bhfuil dul amú orm) a dhreachtaigh an plean seo do Samhail Nua Maoinithe an chéad lá anuas agus chuir é ansin faoi bhráid an Fhorais! Déan sin a mheas an chéad uair eile a théann tú isteach i mbosca vótála.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive