Suíomh nua dátheangach ag Féile Cheoil & Bhia Chathair na Mart

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

nuaTá ríméad ar Ghnó Mhaigh Eo a fhógairt go bhfuil leagan Gaeilge de laithreán gréasáin Fhéile Cheoil & Bhia Chathair na Mart seolta.

Rinne lucht eagraithe na féile an leagan Gaeilge den suíomh a fhorbairt i gcomhar le Gnó Mhaigh Eo agus Room150 Design. Cuireann an leagan Gaeilge den láithreán faisnéis ar fáil maidir leis an imeacht mór siamsaíochta a bheidh ar siúl i dtailte pictiúrtha Theach Chathair na Mart, an 28 – 29 Meitheamh. Ag caint roimh an seoladh, dúirt eagraí na féile, Darryl Downey ó Raglane Entertainment, go raibh an-iontas air nach raibh níos mó láithreán gréasán d’fhéilte in Éirinn ar fáil go dátheangach. Cé gur tógadh san Astráil é agus nach labhraíonn sé féin Gaeilge, aithníonn Downey luach na teanga mar chuid de chur chun cinn an chultúir. Mar chuid d’íomhá dhátheangach fhéile na bliana seo beidh comharthaíocht dhátheangach ar fud na féile chomh maith, lena n-áireofar treoracha, an clár ama do gach ardán, faisnéis srl. Dúirt Downey nach raibh ann ach cuid bheag den fhéile ach go raibh siad ag déanamh a gcuidse chun feasacht a ardú. Meallann an fhéile seo suas le 10,000 duine chuig Cathair na Mart agus tá foireann Ghnó Mhaigh Eo an-sásta bheith ag obair i gcomhar leis an bhféile chun a chinntiú go mbeidh an Ghaeilge le feiceáil agus le cloisteáil ag na cuarteoirí sin agus iad ar cuairt go Cathair na Mart. Tá sé mar sprioc ag Gnó Mhaigh Eo aitheantas a thabhairt do Mhaigh Eo mar chontae dhátheangach agus is cinnte go gcabhróidh íomhá dhátheangach na féile móire seo leis sin! Breathnaigh ar an suíomh nua dhátheangach ag http://www.westportfestival.com/?scrollx=0 <http://www.westportfestival.com/?scrollx=0&scrolly=0&lang=ie> &scrolly=0&lang=ie

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive