Spórt agus Spraoi do naíolann CLG Na Gaeil Óga

náisiúnta, nuacht, Nuacht24, spórt

NA GAEIL IS ÓIGE  AR FAD M.Fómh,2014 (13)Spórt agus Spraoi do naíolann CLG Na Gaeil Óga

Tá Na Gaeil Óga tar éis struchtúr faoi aois a bhunú.

Sheol Na Gaeil Óga struchtúr faoi aois i Leamhcán Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn seo imithe tharainn. Bhí breis agus 60 páiste i láthair ag an ócáid sheolta a raibh Mícheál Ó Muircheartaigh agus mór-réaltaí YouTube Seo Linn mar aíonna ann.

Bhí Ciarán Ó Feinneadha, Cathaoirleach na nÓg sásta go maith leis an lá agus an líon daoine ann. ‘Tá go leor obair ullmhúcháin déanta againn le roinnt míonna anuas agus táimid fíorshásta a fheiceáil go bhfuil toradh air. Táimid ag cur fáilte roimh chailíní agus bhuachaillí a rugadh sna blianta 2008, 2009 and 2010 agus cuirfear oiliúint san iomáint agus sa pheil ar gach duine. Is cosúil gur bhain gach éinne a bhí i láthair an-sult as an lá agus táimid ag dréim go mór leis an gcéad Shatharn eile cheana féin.’

Dúirt Máire de Staic, a d’eagraigh an seoladh agus an lá spraoi. ‘Bhain siad an-súp go deo as agus ba chosúil go raibh an-fhonn ar na tuistí tacaíocht a thabhairt agus cabhrú linn. Is maith is eol dúinn go bhfuil an CLG bunaithe ar an teaghlach agus ar an bpobal. Sin an fáth a bhfuil ranganna Gaeilge curtha ar fáil againn agus beidh deis ag tuistí ceardlanna oilúna a dhéanamh chomh maith le gur féidir leis an teaghlach ar fad páirt a ghlacadh.

Sheinn Seo Linn roinnt dá mbarr-amhráin don slua agus dúirt ‘Maidin iontach a bhí ann ag casadh ceoil leis na gasúir óga atá ag tosú le himirt peile agus iomána dhon chéad uair agus í as Gaeilge! Bhí sé thar barr an Ghaeilge álainn a chloisteáil uathu agus iad ag baint sult as bheith ag spraoi le Mícheál Ó Muircheartaigh! Lá mór do na Gaeil!

Bhí Mícheál Ó Muircheartaigh thart chomh maith agus dúirt sé le tuistí ‘ Is féidir go bhfeicfimid roinnt de na leanaí seo ag imirt ar son Bhleá Cliath i bPáirc an Chrócaigh faoi cheann 14 nó 15 bliana déag. Beidh mé féin ann le breathnú orthu’

Bhí 25 oibrí deonach tar éis cúrsaí traenála a dhéanamh agus iad ag súil na bunscileanna a theagasc do na himreoirí óga i rith na chéad mhíonna eile. Rinne Glór na nGael agus CLG BHÁC uarraíocht ar an lá agus ar an bhfearas.

Titeann naíolann Na Gaeil Óga amach ar maideanacha Sathairn ó 10.30am go 11.30 i nGaelscoil Naomh Pádraig. Tá sé ag freastal ar pháistí Ghaelscoileanna Naomh Pádraig agus Eiscir Riada ach go háirithe agus éinne atá á dtógáil le Gaeilge nó i nGaelscoil aon áit sa chontae. Tá ceithre fhoireann do dhaoine fásta ag Na Gaeil Óga agus imríonn siad ag gcuid cluichí baile i bPáirc Naomh Caitríona.

Na Gaeil Óga abú!

Tuilleadh eolais ó spraoiNGO@gmail.com nó; labhair le hEdel ar (087)6289794, nó aimsigh Na Gaeil Óga ar twitter, facebook nó www.nagaeiloga.ie

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive