Slán le Seán – an mbeidh tú ann?

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Slán le Seán – an mbeidh tú ann?
Nuacht ar Facebook
Baba Ní Fhlatharta shared Áras Na NGael‘s postáil.

Busanna ar fáil ó Charna, Rosmuc, Camus, na hOileáin, an Cheathrú Rua,srl. ag brath ar éileamh! Tuilleadh eolas: tuismitheoirinagaeltachta@gmail.com nó 087 3382885

Tá leathanach Facebook ann anois chun do thacaíocht a léiriú don ócáid seo ag
https://www.facebook.com/events/1414813302100353
Lá deiridh Sheáin Uí Chuirreáin ina ról mar Choimisnéir Teanga, máirseálfaidh daoine ó oifig an Choimisinéara Teanga sa Spidéal soir chomh fada le Roinn na Gaeltachta sna Forbacha.Beidh muid ag bailiú ag Oifig an Choimisinéara, áit a thabharfar litir ar lámh do Sheán Ó Cuirreáin ag glacadh buíochais leis. Beimid ag máirseáil linn an 5 km. soir chomh fada le Ceanncheathrú Roinn na Gaeltachta le litir a fhágaint ann do Dinny Mc Ginley, ag cur ár míshástacht in iúl faoin mbealach a chaitheann an státchóras le pobal na Gaeilge agus le pobal na Gaeltachta agus ag iarraidh air chomh maith stop a chur leis an gCur i gCéill, a bhíonn ar bun aige féin agus ag a Roinn.

Bain úsáid as #SlánSeán mar haisclip ar twitter!

Mórshiúlóid ag tosú Oifig an Choimisinéara Teanga, An Spidéal.
23 Feabhra 2014: Am: 2.00 Iar Nóin
Go dtí Ceanncheathrú Roinn na Gaeltachta, Na Forbacha.
Ansin sos sóisialta le ceol agus craic ag Tí Phadhraicín, Na Forbacha.

Seo mar a labhair Seán Ó Cuirreán le Coiste Oireachtais 23 Ean 2013:

“Mura féidir leis an Stát dearbhú a thabhairt i dtaca le húsáid na Gaeilge i mbun cumarsáide le pobal na Gaeltachta gan cheist, gan choinníoll agus a chinntiú go mbeidh dóthain foirne le cumas sa Ghaeilge sa chóras riaracháin phoiblí nuair a bheas an tAcht Teanga á leasú, creidim go dtuigfear ansin gur cur i gcéill a bheas ann.

An rogha a bhí agam ná seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail le haird a dhíriú ar na ceisteanna seo nó leanúint orm agus, ar an bhealach sin, a bheith páirteach sa chur i gcéill.”

Gríosaíodh pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta le gníomh a dhéanamh agus le fearg, le díomá agus le grá don Teanga Náisiúnta, mháirseáil beagnach 10,000 i mBaile Átha Cliath, an Satharn seo caite.

Ar a lá deireannach in oifig, tá deis á chur ar fáil do phobal na Gaeltachta agus Gaeilge ár mbuíochas a theaspáint do Sheán Ó Cuirreáin, dá dhíogras, dá ionrachas, dá mhacántacht agus dá ghrá don dhúchas agus é ag troid i gcoinne “mugadh magadh, briolla brealla nó bréaga” an státchórais.

Bí linn!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive