Slí Cholmcille – DÚCHAS & POBAL & TURASÓIREACHT

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Slí Cholmcille The St Columba Trail

www.colmcille.org

DÚCHAS & POBAL & TURASÓIREACHT HERITAGE, COMMUNITY & TOURISM    

 Aoine 20 – Domhnach 22 Meitheamh 2014       Friday 20th – Sunday 22nd June 2014

Οstán Loch Altáin, Gort an Choirce & Oileán Thoraí Loch Altan Hotel, Gortahork, & Tory Island

 

á eagrú ag URRAS LEABHRAICHEAN NAN EILEAN i gcomhar le COLMCILLE

organised by the ISLANDS BOOK TRUST in association with COLMCILLE

www.theislandsbooktrust.com  www.colmcille.net

 

Clár  Programme

(Beidh gach seisiún in Óstán Loch Altáin, Gort an Choirce, ach san áit a ndeirtear a mhalairt)

(All sessions will be in the Loch Altan Hotel, except where otherwise stated)

 

Aoine 20 Meitheamh  Friday 20th June

 

Maidin Morning

10.00 – 10.45 Fáilte chun na comhdhála     Welcome to the Conference

RÍ THORAÍ  PATSY DAN MAC RUAIRÍ KING OF TORY

 

10.50     Aidhmeanna na Comhdhála  Conference Aims

John Randall Urras nan Leabhraichean & Maolcholaim Scott, Colmcille, Foras na Gaeilge

 

11.15   Príomhóraid Keynote Address

“Beathaí Cholm Cille” MÁIRE HERBERT   “The Lives of Colm Cille”

 

12.15am   Slí Cholmcille agus na Deiseanna don Turasóireachta Chultúrtha

Slí Cholmcille and Opportunities for Cultural Tourism

LIAM Ó CUINNEAGÁIN

 

Tráthnóna  Afternoon

 

1.00            Lón Lunch

 

2.15           Gaeil an Atlantaigh – Ceangail Stairiúla idir Dún na nGall & Inse Gall

‘Atlantic Gaels – Historic Links between Donegal and the Hebrides’

AIDÁN O HARA

 

3.30pm  Tae & Caife   Tea & Coffee

 

4.15pm     Colm Cille  An Miotas agus an Fhírinne  Colm Cille Myth and Reality

BRIAN LACEY

 

5.15 – 5.30  Plé  Discussion

 

7.00 – 8.30  Dinnéar na Comhdhála  Conference Dinner

 

8.30           Slí Cholmcille, an Oidhreacht, agus mar a bhaineann siad le pobal Ghaoth Dobhair &

Chloch Cheann Fhaolaidh,

“Slí  Cholmcille, Heritage and their relevance to the community of Cloughaneeley and

Gweedore”

NOEL Ó GALLCHÓIR

 

Satharn 21 Meitheamh  Saturday 21 May

 

9.30            Calum Cille – Dearcadh as Albain  Calum Cille – a Scottish Perspective

CALUM MAC GILL-EAIN

 

10.30         Tae & Caife   Tea & Coffee

 

11.00         “Hebridean Connections – Dúchas & Pobail in Inse Gall in Eileanan Siar na hAlban”

“Hebridean Connections – Heritage and Communities in the Western Isles of Scotland

TRISTAN AP RHEINALLT

 

12.00           Gnéithe de Sheanchas Cholm Cille – Aspects of Folklore relating to Colm Cille

MÍCHEÁL Ó DÓNAILL

 

1.0                  LÓN LUNCH

2.15             Forbairt Shlí Cholmcille  Taispeántas & painéal cainte

The Development of Slí Cholmcille:  Presentation & panel discussion

 

3.30             Tae & Caife   Tea & Coffee

 

4.00 – 6.30

Intreoir do sheandálaíocht a bhaineann le Colm Cille & naoimh eile i seanpharóiste

Thulacha Beigile &  turas gairid bus mar pháirt di.

Introduction to the archaeology of Columba and early medieval saints in the old parish

of Tullaghobegley, including a  brief bus tour

BRIAN LACEY

 

7.00             Dinnéar  Dinner

8.30             Cèilidh  scoth nan amhrán agus na cuideachta – agus beagán damhsa

                      The best of song and company and a little dancing

 

Domhnach 22 Meitheamh  Sunday 22nd June    Turas go Toraigh Visit go Tory Island

11.00 Fágann an bád farántóireachta Cé Mhachaire Rabhartaigh

Ferry Departs Magheraroarty Pier

12.15 Fáilte chun an oileáin ó Rí Thoraí

Welcome to the Island from the King of Tory

12.30 Turas Treoraithe ar Thoraigh, agus ar na séadchomharthaí a bhaineann le mainistir Colm Cille

Guided Tour of Tory including monuments relating to the monastery of Colm Cille

4.00  Fágann an bád farántóireachta Toraigh.

Ferry leaves Tory

4.45  Sroicheann an bád farantóireachta Cé Machaire Rabhartaigh

Ferry returns to Magheraroarty Pier

 

Críoch – End

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive