Siompóisiam ar An Seabhac

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Preaseisiúint: Siompóisiam idirdhisciplíneach ar Phádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac) Tionólfar siompóisiam idirdhisciplíneach ar Phádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac) (1883-1964) i gColáiste Íde, An Daingean, ar an 15-16 Samhain 2013. Pléifidh scoláirí ó ollscoileanna éagsúla na tíre agus scoláirí neamhspleácha, gnéithe éagsúla de shaol, de shaothar agus d’fhís an tSeabhaic. Táthar ag súil le haird a dhíriú don chéad uair riamh ar an bpáirt lárnach a ghlac An Seabhac i ngníomhaíochtaí bhunú an Stáit agus i múnlú na féiniúlachta Éireannaigh. Ildánaí ab ea é agus bhí sé ina mhúinteoir, riarthóir poiblí, béaloideasóir, scoláire, ceoltóir, fear gnó agus ina oifigeach ceannais ar Óglaigh Chorca Dhuibhne. Ghlac sé ról lárnach in athbheochan na Gaeilge. Tá a chartlann phearsanta caomhnaithe i Leabharlann Chiarraí i dTrá Lí agus déanfar a saibhreas mar acmhainn don staraí, don bhéaloideasóir, do scoláirí na Gaeilge agus léann na hÉireann a léiriú ag an Siompóisiam. Beidh ábhar ón gcartlann ar taispeáint sa Halla i gColáiste Íde ar an 15 Samhain. Mar chuid den cheiliúradh ar an Aoine, cuirfear agallaimh ar ghaolta agus ar lucht aitheantais an tSeabhaic le cinntiú go mbeidh na cuimhní cinn luachmhara atá acu air caomhnaithe. Beidh na hagallaimh seo faoi stiúir John Tierney ón gcomhlacht Historic Graves. Um thráthnóna beidh an tAire Jimmy Deenihan i láthair chun an Siompóisiam a oscailt go hoifigiúil. Tabharfaidh an Dr Pádraig Ó Héalaí léacht phoiblí leis an gCumann le Béaloideas Éireann dar teideal  ‘Fuadach agus Iarlaisí – Téama i mBéaloideas Chorca Dhuibhne’. Ar an Satharn labhróidh Pádraig Ó Siochrú, nia leis An Seabhac, mar gheall ar a chuimhní pearsanta ar a uncail. Pléifidh an Dr John Borgonovo an bhaint a bhí ag An Seabhac le Conradh na Gaeilge agus leis an éirí amach i gCiarraí. Tabharfaidh Siobhán Ní Chorcora léargas ar Thiarna Fionntrá agus a mhuintir. Beidh An Seabhac mar cheannródaí ar bhailiú an bhéaloidis faoi chaibidil ag an Oll. Ríonach uí Ógáin agus díreoidh an Dr Ríona Nic Congháil ar An Seabhac mar údar agus mar fhoilsitheoir. Mar chlabhsúr, tabharfaidh an tOll. Seán Ó Coileáin aoichaint ar An Seabhac agus Scríbhneoirí an Bhlascaoid. Leagadh dúshraith an tSiompóisiam in 2012 nuair a rinneadh digitiú ar chartlann an tSeabhaic in Ollscoil Luimnigh.  Tá clár an deireadh seachtaine á mhaoiniú ag Aonad na Gaeilge, ag Roinn na Staire agus ag an Oifig Taighde, Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Luimnigh. Is mór ag Ollscoil Luimnigh rannpháirtíocht Bhainistíocht Choláiste Íde agus spéis mhuintir Chorca Dhuibhne sa chlár. Is cúis áthais do gach éinne go mbeidh an ceiliúradh ag dul ar aghaidh ar fhód dúchais an tSeabhaic i mBaile an Ghóilín agus an comóradh 50 bliain ó cailleadh é ag teannadh linn.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive