Seolann POBAL a shuirbhé ar mhianta agus riachtanais na haoise óige

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Seolann POBAL a shuirbhé ar mhianta agus riachtanais na haoise óige*

 

 

Cuireann POBAL fáilte roimh phobail na Gaeilge agus daoine ábhartha freastal ar sheoltaí ár suirbhé ar mhianta agus riachtanais na haoise óige i dtaca leis an Ghaeilge ‘An Ghaeilge: Cad é atá de dhíth ort mar Ghaeilgeoir óg?’ ag 3 ionad ar fud an tuaiscirt. Faoin teideal ‘Straitéis na Gaeilge ó thuaidh – An bhfuil áit ann don óige’ beidh na seoltaí á reáchtáil sna hionaid thíos: · Coláiste Feirste, Béal Feirste, Máirt 27ú Bealtaine ar 10.30 rn le haoichainteoir Chris Quinn, Cathaoirleach Fóram na n-Óg · Gaeláras Mhic Ardghail, An tIúr, Máirt 27ú Bealtaine ar 8.00 in le haoichainteoir Séamus Mac Dhaibhéid, Leas-Phríomhoide, Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha · Gaelscoil an Chaistil, Baile an Chaistil, Céadaoin 28ú Bealtaine ar 11.00 rn le haoichainteoir Cara Nic Sheáin, Comhairleoir Cheantair na Maoile Thug foireann POBAL cuairt ar bhunscoileanna, ar mheánscoileanna (Gaeilge agus Béarla) agus ar chumainn óige Ghaeilge ar fud an tuaiscirt le ceistiúcháin a bhailiú don suirbhé. Chomhlánaigh 772 Gaeilgeoir óg an ceistiúchán. De thoradh na hoibre sin léiríonn an suirbhé tuairimí ó dhaoine óga in achan chontae agus d’achan aois idir 10 agus 18, rud a thug léiriú samplach fíormhaith ar an spriocghrúpa. Fuair muid freagraí ó dhalta rang 7 i 10 mbunscoil, ón mheánscoil lán-Ghaelach (Coláiste Feirste), ó scoileanna Béarla ina bhfuil sruth nó ionad Gaeilge agus ó roinnt scoileanna Béarla ina bhfuil moll mór daltaí ag déanamh Gaeilge don GCSE nó A Leibhéal. Thug muid cuairt chomh maith ar 2 chumann óige Gaeilge neamhspleácha, Cumann Óige An Carn i Machaire Rátha agus Ógras Oirialla i gCrois Mhic Lionnáin. Ceistiúchán dátheangach a bhí ann agus dearadh na ceisteanna le bheith sothuigthe agus sofhreagartha, le go bhfaighfí na torthaí ab fhearr. Bhí ceithre shaghas de cheisteanna ann: · Ceisteanna ginearálta – inscne, aois, cineál scoile · Úsáid na Gaeilge – cá háit a n-úsáideann tú an Ghaeilge, cé chomh tábhachtach agus atá an Ghaeilge duit? · Deiseanna & áiseanna – gníomharthaí, teicneolaíocht, comharthaíocht Ghaeilge · Cearta – cearta teanga, Acht na Gaeilge don tuaisceart Sa bhliain 2012 chomh maith thaistil muid thart ag bailiú tuairimí an phobail ar cad é a chuimseofaí I straitéis don Ghaeilge agus thug muid na smaointe sin uilig do pholaiteoirí agus lucht déanta cinntí. Ba chóir mar sin go mbeadh torthaí ár suirbhé le daoine óga cuimsithe sa straitéis don Ghaeilge mar gur fíorthábhachtach tuairimí an aoisghrúpa seo agus muid ag pleanáil do thodhchaí na Gaeilge. Beidh cóip den suirbhé ar fáil ón Mháirt 27ú Bealtaine ag oifigí POBAL, ar shuíomh POBAL, ag na seoltaí féin agus thig linn cóip a chur chugat más fearr sin.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive