Seolann an tAire O’Dowd tuairisc ar an Obair Óige Gaeilge

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Seolann an tAire O’Dowd tuairisc ar an Obair Óige Gaeilge

Sheol an tAire Oideachais, John O’Dowd, leabhrán eolais ar an obair óige Gaeilge, tiomsaithe ag Fóram na nÓg, ar Déardaoin 13ú Samhain. Sonraíonn an leabhrán forbairt na hearnála le blianta beaga anuas, déanann sé cuir síos ar cad is obair óige Gaeilge ann agus déanfar roinnt moltaí i dtaobh forbairt na hearnála amach anseo.

Ag caint ag an seoladh sa Gailearaí Fada i Stormont, arsa an tAire:
“Tacaíonn soláthar seirbhísí óige le féinléiriú agus cruthaíonn sé deiseanna do dhaoine óige le sult agus forbairt a dhéanamh ar scileanna agus feasacht Gaeilge s’acu, i suíomh neamhfhoirmeálta. Mar Aire Oideachais, tacaím le cearta páistí agus daoine óga oideachas a fháil trí mheán na Gaeilge, más rogha a dtuismitheoirí atá ann. Cuimsíonn seo oideachas ó na luathbhlianta, fríd an bhunscolaíocht agus an mheánscolaíochta agus le foghlaim neamhfhoirmeálta trí sheirbhísí óige. Tháinig an tuairisc seo chun tosaigh i ngeall ar dhíograis iad siúd atá ag plé le hoideachas agus an earnáil óige, a thuigeann an ról tábhachtach seo. Chonaic mise an tionchar gur féidir le hobair óige ag ardchaighdéan a dhéanamh le daoine aonaracha agus pobail maraon.
“Tá mé ag súil go leanfaidh an earnáil reachtúil agus dheonach leis an chomhoibriú chun soláthar óige ar ardchaighdéan, atá eifeachtúil agus uileghabhálach a thógáil agus a chothú a bheas ábalta miantaí ár ndaoine óga ar fad a chomhlánadh trí chur i bhfeidhm ‘Tosaíochtaí don Ógra’”

Arsa Ciarán Mac Giolla Bhéin, Cathaoirleach Fóram na nÓg:
“Tá lúcháir mhór orainn go raibh an tAire ar fáil leis an leabhrán seo a sheoladh. Tá tiomantas s’aige de fhorbairt na hearnála óige Gaeilge i mbéal an phobail agus cuirimid fáilte roimh ráiteas s’aige inniu go leanfar leis an tacaíocht sin.
Sa leabhrán seo, tiomsaithe i gcomhairle le clubanna óige, daoine óga agus páirtithe leasmhara eile laistigh agus lasmuigh den earnáil, tá roinnt moltaí déanta againn i leith forbairt na hearnáil. Ina measc tá: go mbeidh aitheantas agus tacaíocht curtha ar fáil d’Fhóram na nÓg mar eagrais dheonach réigiúnda, go mbeidh oifigí óige Gaeilge fostaithe trasna an cúig bhórd agus go gcuirfear tuilleadh deiseanna oiliúna ar fáil do dhaoine óga le Gaeilge, trí mheán na Gaeilge. Táimid ag súil le bheith ag comhoibriú leis an roinn, an chomhairle óige agus páirtithe leasmhara eile leis na moltaí seo a bhogadh chun cinn.”

Thig leat cóip den leabhrán seo a fháil trí chliceáil ar an nasc seo: http://bit.ly/1xJ9K4y
Más maith leat cruachóip den leabhrán nua seo, déan teagmháil linn le do thoil.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive