Seoladh pholasaí Gaeilge Chomhairle Mhachaire Fíolta

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

policy launch linda ervinePreas – eisiúint

 

“Seoladh Pholasaí Gaeilge Chomhairle Mhachaire Fíolta”

 

Tá Catherine Elattar, Cathaoirleach Chomhairle Ceantair Mhachaire Fíolta, tar éis polasaí úr Gaeilge na heagraíochta sin a sheoladh. Tharla seo ag ócáid shuimiúil in Oifigí na Comhairle tráthnóna Dé Máirt 8ú Aibreán.

 

LINDA ERVINE

Labhair aoi na hócáide Linda Ervine fána cuid taithí mar bhean ó chúlra Phrotastúnach i gCathair Bhéal Feirste agus í ag foghlaim na Gaeilge. Eispéireas thar a bheith dearfach dar léi agus doras ar chultúr a bhí ceilte uirthi féin agus ar na daoine eile atá ag glacadh páirt sa tógra TURAS faoi stiúir Mhisean Oirthear Bhéal Feirste.

 

Saothar trí bliana a bhí ann don Chomhairle ag obair leis an phobal agus lena foireann chun an polasaí nua seo a chur i dtoll a chéile. Dá bharr sin is féidir a bheith cinnte go bhfuil cothromas agus comhionannas mar bhunchloch ag an pholasaí ó thaobh inscne, cine, aois, reiligiún agus míchumas de, de réir an Chathaoirligh.

 

Céim mhór chun tosaigh i bhforbairt na Gaeilge dar léi mar;

  • Go dtugann sé stadas, ardú céime agus cosaint do mhionteanga a bhí tráth faoi iosaí agan stáit thuaidh
  • Go dtugann sé misneach do phobal na Gaeilge ho háitiúil agus níos faide i gcéin idir teaghlaigh a labhraíonn an teanga cois teallaigh, daoine óga ag foghlaim ar scoil agus daoine fásta atá ag foghlaim ag ranganna ar fud na dúiche.
  • Go dtugann sé tacaíocht don mhuintir na háite agus iad ag obair go dian chun naíscoileanna agus Gaelscoileanna a fhorbairt, imeachtaí chultúrtha, deiseanna foghlamtha a eagrú agus chun dúchas na nGael a choimriú i nDoire Theas.
  • Go gcuireann sé aithne agus tuigbheál ar an Ghaeilge chun cinn sa phobal, tuigbheál ar nadúr ár sochaí dátheangach

 

 

SCOLAIREACHTAÍ GAELTACHTA

Thapaigh an Comhairleoir Catherine Elattar an deis chun scéim scolaireachta na Comhairle a sheoladh go hoifigiúil.

Ar sise

“Tuigeann An Chomhairle seo tábhacht an chultúir dúchais agus dá bhrí sin táimid anois ag cur acmhainní i dtreo chosaint na Gaeilge sa cheantar. Tá áthas orm mar sin a rá go bhfuil scéim scolaireachta do dhaltaí meánscoile a fógairt agam anocht. Cuideoidh an scéim seo lenar muintir óg agus iad ag caitheamh seal le teaghlaigh Gaeltachta an samhradh seo.”

BRONNADH FÁINNÍ

Mar aitheantas ar an obair iontach atá ar siúl sa phobal chun an teanga a chur chun cinn, bhronn an Cathaoirleach fáinní orthu siúd atá ag foghlaim na Gaeilge sna ranganna atá eagraithe ag Glór na Speiríní i mBaile na Scríne.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive