Seirbhís nua nuachta ar-líne i nGaeilge do RTÉ

náisiúnta, nuacht, Nuacht24
Seirbhís nua nuachta ar-líne i
nGaeilge do RTÉ

Amárach, cuirfear tús le ré nua i gcúrsaí nuachta in RTÉ, le seirbhís chuimsitheach
nuachta ar-líne i nGaeilge den chéad uair, agus atheagar ar an nuacht Ghaeilge ar an
raidió a fhágfaidh gur ó RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla i gcroílár na Gaeltachta
a chraolfar na feasacháin uilig ar Raidió RTÉ feasta.

Ón Luan 15 Meán Fómhair, beidh seirbhís chuimsitheach nuachta ar-líne i nGaeilge ag
RTÉ den chéad uair, idir nuacht náisiúnta, idirnáisiúnta agus áitiúil.  Beidh sé le
fáil ar shuíomh idirlín na nuachta ag RTÉ.ie, agus ar Aip RTÉ News Now.  Comhoibriú
atá sa togra seo idir Nuacht RTÉ agus seomraí nuachta RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is
i Nuacht RTÉ i mBaile na hAbhann a bheidh an tseirbhís nua ar-líne lonnaithe, agus
beidh iriseoirí ó RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ó Nuacht RTÉ ag coinneáil ábhair
leis.  Beidh an tseirbhís nua ar-líne le fáil ó lár na maidine Dé Luain.

Cuirfidh na forbairtí seo leis an tseirbhís a chuirtear ar fáil do phobal na
Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge tré chéile, agus fáilteoidh foghlaimeoirí
Gaeilge agus muintir na hÉireann thar lear roimhe freisin.  Fágfaidh an t-atheagar
go bhfuil úsáid níos fearr agus níos éifeachtaí á bhaint as na hacmhainní atá ag an
gcraoltóir náisiúnta, agus cuideoidh sé leis na hiarrachtaí leanúnacha atá ar bun le
costaisí a laghdú san eagraíocht.

Beidh an nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta Gaeilge anois á soláthar do sheirbhísí
uile Raidió RTÉ ag RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Is i gceanncheathrú na seirbhíse i
gCasla a bheidh an lárionad léirithe raidió don nuacht Ghaeilge, agus is as sin
feasta a chraolfar an 32 feasachán nuachta Gaeilge sa tseachtain ar RTÉ Radio 1, RTÉ
lyric fm agus RTÉ 2fm, chomh maith le gnáthsheirbhís nuachta Raidió na Gaeltachta
mar atá faoi láthair.

D’fháiltigh Príomh Stiúrthóir RTÉ Noel Curran roimh an atheagar: “Dul chun cinn
tábhachtach atá anseo, a chruthaíonn an chéad togra ilmheáin i nGaeilge a bheidh ag
feidhmiú ó dhá láthair éagsúil.  Bainfidh sé leas níos fearr as na hacmhainní atá
againn faoi láthair le cur leis an tseirbhís a chuirtear ar fáil don phobal.  Léiriú
atá anseo go bhfuil RTÉ tiomanta don Ghaeilge, mar a léirigh an feasachán nua
Gaeilge ar RTÉ News Now a chuirfidh 26 uair an chloig sa bhreis leis an soláthar
nuachta Gaeilge in aghaidh na bliana.
Tá na réigiúin taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath lárnach do dhualgas seirbhís
poiblí RTÉ, agus tagann an fógra seo sna sála ar oscailt an stiúideo réigiúnach nua
in IT Bhaile Áth Luain, agus roimhe sin arís stiúideonna i bPort Láirge agus i nDún
Dealgan.  Molaim na baill foirne ar fad atá páirteach sna forbairtí seo, mar is a
bhuíochas leo siúd go bhfuil sé ar chumas RTÉ an leibhéal seirbhíse atá againn a
choinneáil, agus fiú cur leis, ó thaobh clúdach áitiúil agus seirbhísí Gaeilge de,
ag tráth go bhfuil brú ollmhór ar acmhainní.”

Seolfaidh Príomh Stiúrthóir RTÉ Noel Curran an t-atheagar ar sheirbhísí nuachta
Raidió, agus an tseirbhís nua ar-líne, go hoifigiúil i gCeannáras RTÉ Raidió na
Gaeltachta i gCasla Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive