Seán Ó Cuirreáin, ina bhuaiteoir ar Ghradam an Phiarsaigh 2014

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

GRADAM  AN   PHIARSAIGH 2014
Is é Seán Ó Cuirreáin, iar-Choimisinéir Teanga, atá roghnaithe mar bhuaiteoir do Ghradam an Phiarsaigh 2014. Ag ócáid speisialta i gCultúrlann na hÉireann, 21 Bealtaine, bhronn An Breitheamh Bryan McMahon, an Gradam (deilbhín créumha den Phiarsach i bhfoirm mhúinteora) ar Sheán Ó Cuirreáin i láthair a mhuintire, a chairde agus ionadaithe na n-eagras éagsúla.

Chinn moltóirí an Ghradaim ar athrú eisceachtúil a dhéanamh sa chóras roghnaithe an bhliain áirithe seo. Bronnadh an Gradam i mbliana, ar dhuine go raibh idéalacha an Phiarsaigh á gcur chun cinn aige de bharr seasamh cróga a ghlacadh i mí Feabhra na bliana seo. D’éirigh sé as a phost mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail, 10 mbliana tréis a cheapacháin ag Uachtarán na hEireann. Tá meas agus buíochas mhuintir na hÉireann tuillte go maith aige.
Dúirt Seán Ó Cuirreáin leis an gComhchoiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha de chuid Thithe an Oireachtais i mí na Nollag 2013, gur chreid sé go raibh an teanga á ruaigeadh ar leataobh go leanúnach chuig imeall na sochaí de bharr easpa gnímh, geallúintí ligthe in éag srl.  Dúirt sé “An rogha a bhí agam ná seasamh siar ó mo cheapachán mar Choimisinéir Teanga ar bhonn prionsabail le haird a dhíriú ar na ceisteanna seo nó leanúint orm agus, ar an bhealach sin, a bheith páirteach sa chur i gcéill. Creidim go láidir i mo chroí istigh go ndearna mé an rogha cheart.”
Gach bliain ó 1980 i leith, bronnadh Gradam an Phiarsaigh ar dhuine a measadh sár-iarracht a bheith déanta, nó á déanamh aige/aici, chun idéalacha an Phiarsaigh a chur chun cinn, bíodh sé sin i gcúrsaí oideachais, ealaíne, litríochta, cearta sibhialta, na meáin chumarsáide nó i measc an phobail. Go hiondúil glactar le haimniúcháin ó na hEagrais Ghaeilge; Comhaltas Ceoltóirí Éireann; Cumann Lúthchleas Gael; Comhairlí Contae, agus Eagrais dheonacha/náisiúnta/reachtúla eile ar fud na tíre.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive