Seachtain na Gaeilge ag tacú leis an Ribín Glas ar son na Meabhairshláinte

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

*Seachtain na Gaeilge ag tacú leis an Ribín Glas ar son na Meabhairshláinte*

 

 

Tá Seachtain na Gaeilge ag tacú le feachtas an Ribín Ghlais, atá á reáchtáil do mhí na Bealtaine, chun feasacht a ardú faoi fhadhbanna meabhairshláinte agus caint oscailte faoi na fadhbanna sin a spreagadh i measc an phobail. Mar chuid den fheachtas, tá ribíní glasa á ndáileadh ag ionaid éagsúla ó cheann ceann na tíre, mar shampla ag stáisiúin traenach, ionaid um fhaisnéis do shaoránaigh agus ag imeachtaí ardaithe feasachta éagsúla i rith na míosa. Iarrtar ar gach duine ribín glas a chaitheamh mar shiombail do dhul i ngleic leis an stiogma a bhaineann le fadhbanna meabhairshláinte. Dúirt *Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge*: “Theastaigh uainn tacú leis an bhfeachtas ríthábhachtach seo, mar sin d’fhiosraíomar le grúpaí a bhíonn páirteach i Seachtain na Gaeilge gach bliain an mbeadh suim acu imeachtaí a reáchtáil don Ribín Glas. Beidh imeachtaí Gaeilge agus dátheangacha ar siúl i mbliana i gCiarraí, Cill Chainnigh, An Mhí, Maigh Eo agus Dún na nGall. Táimid an-sásta go mbeidh ról ag an nGaeilge san fheachtas agus go mbeidh imeachtaí ar fáil do phobal na Gaeilge mar chuid den fheachtas.” An chéad imeacht a bheidh ar siúl ná caint SAFETALK i gCathair Dónall, Ciarraí Theas amárach, 14 Bealtaine; ansin beidh lá sean nóis in Ionad Cultúir agus Teanga Turas Siar i Maigh Eo; beidh biongó Gaeilge agus seisiún eolais faoin leabhrán “How are you feeling Today” de chuid CLG Colmcille, i mBaile an Bhiataigh, Co. na Mí; beidh rith teaghlaigh ar siúl i gCill Chainnigh agus táthar ag súil leis na céadta duine a mhealladh le rith ar son na meabhairshláinte ar an lá; agus beidh lá eolais faoin meabhairshláinte san Fhál Carrach, Co. Dhún na nGall. Seo a leanas sceideal na n-imeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid den Ribín Glas: *DÁTA* *AM* *IMEACHT* *IONAD* *TEAGMHÁLAÍ* *GUTHÁN* 14/05/14 19:00 Caint SAFETALK Halla Pobail, Cathair Dónall Áine Uí Bheoláin 087 6904259 18/05/14 15:00 Lá Sean Nóis Ionad Cultúir & Teanga Turas Siar Pádraic Ó Murchú 097 85011 087 6990505 23/05/14 16:30 Biongó Gaeilge & Seisiún Eolais Clubtheach CLG Colmcille, Baile an Bhiataigh Gwen Lanigan, Craobh na Bóinne & CLG Colmcille 087 9726472 25/05/14 12:00 Rith Beo Gaelscoil Osraí, Cill Chainnigh Michelle Ní Bhuachalla, Gaelscoil Osraí 057 7765697 31/05/14 Lá Eolais faoi Shláinte Intinne Ionad Acmhainne Bhéal an Átha Margaret, Pobal Eascarrach 074 9180571 Is féidir níos mó eolais a fháil faoin Ribín Glas ar an suíomh gréasáin, www.greenribbon.ie, agus is féidir níos mó eolais a fháil faoi na himeachtaí Gaeilge a bheidh ar siúl ar http://snag.ie/imeachtai-2, 01 4757401 nó eolas@snag.ie

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive