SEACHTAIN NA GAEILGE 2014 INA SPREAGADH D’ÚDARÁIS THUAIDH THEAS

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

SEACHTAIN NA GAEILGE 2014 INA SPREAGADH D’ÚDARÁIS THUAIDH THEAS

Tá Tithe an Oireachtais ó dheas agus an Tionól Reachtach ó thuaidh araon ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge 2014, an fhéile Ghaeilge idirnáisiúnta is mó ar domhan, agus imeachtaí Gaeilge á reáchtáil ag údaráis timpeall na tíre mar chuid den cheiliúradh teanga ó 1 – 17 Márta 2014.

 

Bhí ráitis i dtaca leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 – 2030 os comhair an tSeanaid inné (Dé Céadaoin, 12 Márta 2014), tá Lá Gaeilge á reáchtáil i nDáil Éireann inniu (Déardaoin, 13 Márta 2014), cuirfear críoch oifigiúil le Seachtain na Gaeilge 2014 le Ceiliúradh Phobal na Gaeilge i Halla Chathair Bhéal Feirste Dé Luain, 17 Márta, agus beidh Ceiliúradh Ceoil, arna eagrú ag an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín CTR, sa Ghailearaí Fada i Stormont, Béal Feirste, Dé Máirt, 18 Márta 2014, ó 6.30 – 8.00in. Tá ciorcal comhrá Is Leor Beirt @ Teach Laighean arna eagrú ag Conradh na Gaeilge i gcomhar le Rannóg Traenála Thithe an Oireachtais ar siúl do Theachtaí Dála, do Sheanadóirí agus don fhoireann i dTeach Laighean mar chuid de Sheachtain na Gaeilge inniu freisin.

 

Arsa Brenda Ní Ghairbhí, Bainisteoir Sheachtain na Gaeilge: “Is iontach an rud é go bhfuil ceannairí polaitíochta na tíre ag glacadh páirte i Seachtain na Gaeilge 2014, agus ag spreagadh an phobail thuaidh theas chun a gcuid Gaeilge a úsáid lena n-eiseamláir mar chuid de cheiliúradh na bliana seo.

 

“Ní hiad na polaiteoirí amháin atá ag spreagadh daoine chun leas a bhaint as an gcúpla focal le linn Sheachtain na Gaeilge 2014 áfach; táimid an-bhuíoch freisin do na húdaráis áitiúla ó cheann ceann na tíre atá tar éis imeachtaí a chlárú leis an bhféile ó 1 – 17 Márta 2014 ar www.snag.ie. Is féidir le gach duine páirt a ghlacadh sa réimse imeachtaí atá eagraithe ina gceantar féin ach súil a chaitheamh ar an suíomh, nó ar fheidhmchlár Sheachtain na Gaeilge 2014 atá ar fáil in aisce ó iTunes nó ó GooglePlay.”

 

Scéal na Gaeilge – curtha le chéile ag Comhairle Cathrach Doire – ar taispeáint i gCultúrlann Uí Chanáin ó 1 – 17 Márta 2014 fad agus beidh meirgí agus seastáin a phoiblíonn Seachtain na Gaeilge le feiceáil timpeall chathair Dhoire ar feadh an ama freisin. Rinneadh Lá Domhanda na Leabhar a cheiliúradh as Gaeilge i gcomhar leis na Gaelscoileanna áitiúla Dhoire le Féile Bheag na Leabhar ag Cultúrlann Uí Chanáin ar 6 Márta 2014, agus d’fhreastail fostaithe na Comhairle atá ag foghlaim na Gaeilge ar chiorcal comhrá inné (12 Márta 2014) chun dul faoi scrúdú an Fháinne.

 

Ó dheas, tá Lá Eolais faoi sheirbhísí ar fáil as Gaeilge ón gComhairle Contae eagraithe ag Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas inniu (13 Márta 2014) mar chuid den cheiliúradh áitiúil SnaGÁCT ó 1 – 17 Márta 2014, áit ar eagraíodh Lón trí Ghaeilge ar 5 Márta 2014 agus ar ghlac an Méara Dermot Looney páirt in imeachtaí éagsúla chun an teanga a spreagadh sa cheantar mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2014. Is inniu atá Ceiliúradh na Gaeilge, imeacht inmheánach do Chomhaltaí agus foireann na Comhairle, eagraithe ag Comhairle an Iúir agus Mhúrn freisin, agus tá Scéim Scoláireachtaí Gaeltachta 2014 á seoladh ag Údaráis Áitiúla Chontae Mhuineacháin mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2014. Ní hamháin sin ach ghlac Comhairle Baile Chluain Eois páirt i Rith 2014 ar 11 Márta 2014, ollrith náisiúnta agus féile phobail ar son na Gaeilge a chríochnaíonn i mBéal Feirste amárach (Dé hAoine, 15 Márta 2014) agus é ar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge 2014.

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive