Scoth na scríbhneoirí – Oireachtas 2013

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

Scoth na Nua-Scríbhneoireachta Gaeilge á Ceiliúradh

Faoi chosc: 7i.n 1 Deireadh Fómhair 2013

D’fhogair Liam Ó Maolaodha, stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge, buaiteoirí Chomórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge i bPáirc an Chrócaigh  inné (1 Deireadh Fómhair). Bronnadh duaiseanna ar scríbhneoirí aitheanta na Gaeilge agus ar nuascríbhneoirí araon ag an mórócáid seo.

Baineann meas agus urraim ar leith le Comórtais Liteartha bhliantúil Oireachtas na Gaeilge, agus is iad na gradaim is airde i measc scríbhneoirí na Gaeilge. Clúdaítear gach réimse den litríocht, agus cúig chatagóir déag san iomlán, sna comórtais -  ficsean, ghearrscéalta, cumadóireacht amhrán agus iriseoireacht san áireamh. Bhí Cathal Ó Searcaigh, an file Conallach ar cheann de na buaiteoirí i mbliana; bronnadh gradam air as a chnuasach filíochta, ‘Aimsir Ársa’. Tugadh gradaim do Majella Ní Dhomhnaill agus Rónán Mac Con Iomaire, comhbhuaiteoirí i gComórtas na Scríbhneoirí  Úra, freisin. Ghlac an file aitheanta, Liam Ó Muirthile, an chéad áit leis i gcatagóir an phróis dá phíosa, ‘An Colm Bán’.

“Teastaíonn smaointe nua, cruthaíocht agus díospóireacht ón bpobal, go háirithe sa lá atá inniu ann. Tugann an litríocht deis do dhaoine an cumas cruthaíochta atá iontu a neartú agus a spreagadh” arsa Liam Ó Maolaodha, stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge. “Is é príomhsprioc na ngradam seo, deis a thabhairt do scríbhneoirí Gaeilge  iad féin a chur in iúl, agus nasc a chothú leis an bpobal. Tá Oireachtas na Gaeilge an-bhródúil tacaíocht a thabhairt do na gradaim seo ar bhonn leanúnach”, a dúirt sé.

D’éirigh le hÁine Ní Ghlinn dhá ghradam a thógáil léi le linn na hoíche. Bhain sí an chéad áit amach sa chatagóir ‘Ficsean do Dhaoine Óga’, agus an dara háit amach don dráma ‘Scéal na Nollag’. Bhí Orna Ní Choileáin agus Mícheál Ó Ruairc i measc na mbuaiteoirí freisin, as ucht a saothair ficsean.

Ba é ‘Nochtadh na Fírinne’, le Bríd Dáibhís a bhain an chéad duais i gcatagóir na gearrscéalaíochta.   Chuir Aodh Ó Domhnaill lena stór gradam agus an chéad duais bainte aige don Agallamh Beirte a chum sé darbh ainm, ‘Lá Spórt’. Is é seo an 9ú gradam a bhain Aodh i gComórtais Liteartha an Oireachtais. Thug an fhoireann chruthaitheach, Proinsias Mac a’ Bhaird agus Doiminic Mac Giolla Bhríde, an duais leo sa chomórtas cumadóireachta amhrán.

Bhí scríbhneoirí óga as gach cearn den tír i láthair freisin ag an ócáid bhronnta le glacadh le duaiseanna i gcatagóirí éagsúla do dhaoine óga – an ghearrscéalaíocht agus an iriseoireacht san áireamh.

Tá Comórtais Liteartha Oireachtas na Gaeilge ar an bhfód le 116 bliain agus is iad na comórtais liteartha Gaeilge is iomráití atá ann.  Tá cuid de mhórscríbhneoirí an chéid seo caite, Pádraig Mac Piarais, Máirtín Ó Cadhain agus Nuala Ní Dhomhnaill san áireamh, i measc iar-bhuaiteoirí na gcomórtas seo.

 

Tuilleadh eolais:

Úna Ní Chárthaigh, Stillwater Communications  

T:    01 6770630     R:   una@stillwater.ie 

 

Na Buaiteoirí

Comórtais Liteartha don Scríbhneoir Fásta

 

COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12) 

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

 

An Chéad Duais €2,000    

Daideo le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

An Dara Duais €750

Oileán na nDraoithe le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

 

An Chéad Duais €2,000   

Vaimpír san Áiléar le Orna Ní Choileáin, Ard Aidhin, Baile Átha Cliath 5

An Dara Duais €750

Raic le Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

Maoinithe ag Foras na Gaeilge

An Chéad Duais €2,000

Fianaise  le Micheál Ó Ruairc, Garrán an Úlloird, Cúl Mín, Baile Bhlainséir, Baile       Átha Cliath 15

An Dara Duais €750

Nuair a Stadann an Ceol   le  Marie Whelton, Institiúid Oideachais Marino,    Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath 9

 

COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais €400

Nochtadh na Fírinne  le Bríd Dáibhís, Clochar na Toirbhirte, Cill Choca, Co. Chill Dara

Duais €100

An Carria  le Eithne Ní Ghallchobhair, Maigh Gumna, Ard an Rátha, Tír Chonaill

Duais €100

An Bás Beo  le Mícheál Ó Conghaile, Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Co. na    Gaillimhe

 

COMÓRTAS A6: DÁN

Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Conradh na Gaeilge

Duais €200

Míol Mór Bhreandáin  le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

 

 

COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA

Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta

(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge,  Luimnigh agus na Gaillimhe.)

 

Duais €1,250

Aimsir Ársa  le Cathal Ó Searcaigh, Mín a Leá, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn,      Tír Chonaill

 

COMÓRTAS A9: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT 

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus Éigse Éireann – Poetry Ireland

 

Duais €400

Mo Mháistir Dorcha  le Pádraig de Paor, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

 

COMÓRTAS A10: Saothar Próis 

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 

Duais €1,250

An Colm Bán  le Liam Ó Muirthile, Páirc na Rós, Ascaill na Cille, Dún Laoghaire,

Co. Bhaile Átha Cliath

 

COMÓRTAS A11: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA

Maoinithe ag Foras na  Gaeilge

 

Duais €1,000

Cuimhní Poircealláin  le Majella Ní Dhomhnaill, Bóthar Chill Easpaig Sáráin, Bré, Co. Chill Mhantáin

 

Duais €1,000

Rocky Ros Muc  le Rónán Mac Con Iomaire, An Bóthar Buí, An Cheathrú Rua, Co.     na Gaillimhe

 

Duais €375

Geronimo agus Scéalta Eile  le Seán Mac Sheáin Mac Eochaidh, Powerscourt, Bóthar Dhún Mór, Port Láirge

 

Duais €375

Tuatha Dé Danainn in Éirinn  le Diarmuid de Faoite, Cúirt an Mhainéir, Cnoc na      Cathrach, Gaillimh

 

COMÓRTAS A12: CUR CHUN CINN NA GAEILGE

Maoinithe ag Conradh na Gaeilge

 

Duais €500

Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht  le John Walsh, Roinn na Gaeilge, Ollscoil   na hÉireann, Gaillimh

 

COMÓRTAS A13: AISTE INNEALTÓIREACHTA

Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

 

Duais €1,000

An Innealtóireacht – idir eolaíocht agus ealaín  le Caitlín Uí Mhaolagáin, An Ardaidh, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall.

 

COMÓRTAS A14: DRÁMA RAIDIÓ

Maoinithe ag RTÉ

 

Duais €500

Teiripe  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

 

COMÓRTAS A15: DRÁMA AONGHNÍMH

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

 

Duais €600

Viriliter Age  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

 

COMÓRTAS A16: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

 

ROINN A

An Chéad Duais €200

Is Binn Béar ina Thoist  le Áine Treasa Ní Dheirg, Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co.    na Mí

 

An Dara Duais €150

Scéal na Nollag  le Áine Ní Ghlinn, Glenbrook Park, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14.

 

ROINN B

An Chéad Duais €200

An Dialann   le Brian Ó Meacháin, Ard Bhríde, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe

 

An Dara Duais €150

Cogadh na Traí  le Lisa Ní Dhoinnléibhe, Goirtín Fliuch, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí

 

ROINN C  (Duais i gcuimhne Dhonncha Uí Shúilleabháin)

An Chéad Duais €300

Am ar Dóigh!   le Proinsias Mac a’ Bhaird, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

An Dara Duais €150

Aoibhinn agus Diarmaid  le Brian Ó Baoill, An Teach Mór Thoir, Indreabhán, Co. na Gaillimhe

 

COMÓRTAS A17: SCRIPT TEILIFÍSE

Maoinithe ag TG4

 

Duais €500

An tOileán  le Brian Ó Tiomáin, Willbrook, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

 

Duais €500

Dótáil  le Dónal de Buitléir, Caiseal na gCorr, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS A18: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

 

Duais €500

Iománaí ón Iasacht  le Seán Ua Cearnaigh, Ard Aoibhinn, Gort na Silíní, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman

 

COMÓRTAS A19: AGALLAMH BEIRTE

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

 

Duais €500

Lá Spóirt  le Aodh Ó Domhnaill, Bóthar an Fhaiche, An Charraig Dhubh, Co.   Bhaile Átha Cliath

 

COMÓRTAS A20: CUMADÓIREACHT AMHRÁN

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 

Duais €1,000

Máire as Árainn Mhór  le Proinsias Mac a’ Bhaird agus Doimnic Mac Giolla     Bhríde, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAIS LITEARTHA don Scríbhneoir Óg

 

COMÓRTAS B1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

 

Duais €300

Páidí agus Muintir Uí Shé – Laochra Caide CLG agus na Gaeltachta  le Faolán Dáibhis, Riasc, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS B3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 

Duais €300

Adele  le Muireann Ní Bhaoill, Gleann na Sceiche, Baile Locha Riach, Co.        na Gaillimhe

COMÓRTAS B4: IRISEOIREACHT: ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Duais €300

Teanga gan Glór chun a seanphort a chanadh le Conor Ó Maonaigh, An Seascan Beag, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS B5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cara leis an Oireachtas

 

An Chéad Duais €300

An Siogairlín  le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

An Dara Duais €150

Aoibheann Beatha an Scoláire  le Lauren Ní Bhaoill, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

COMÓRTAS B6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

 

An Chéad Duais €300

An Sorcas  le Liadan Ní Chearbhaill, Faiche an Choláiste, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

 

An Dara Duais €150

Ar Seachrán  le Mícheál Ó Gallchóir, Dobhar Íochtarach, An Bun Beag, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS B7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

 

Duais €300

Éirigh!   le Niamh Ní Dhubhgáin, Baile Thoir, Toraigh, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall

 

COMÓRTAS B8: AISTE NÓ GEARRSCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Faoi choimirce Chomharchumann Íde Naofa

 

Duais €350

Le Cabhair Dé   le Colm Ó Néill, Rath Fearnáin, Baile Átha Cliath 14

COMÓRTAS B9: DÁN – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

 

An Chéad Duais €200

Sean agus Óg  le  Natasha Ní Dhugáin, Gort an Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

 

An Dara Duais €100

An Abhainn  le Lucy Ághas, Sliabh na mBan, Abhainn na Scáil, Co. Chiarraí

 

COMÓRTAS B10: DÁN – ROINN B (FAOI 21) DUAIS SHEÁIN UÍ RIORDÁIN

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

 

An Chéad Duais €300

Dúile an tSaoil   le Féilim Ó Brádaigh, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6

An Dara Duais  €200

Nóta Greamaithe don Chuisneoir  le Lára Ní Dhálaigh, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive