Scéal Ghael-Linn in Ard Mhacha seolta in Ard Mhacha

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

D3S_4892DSC_0893D3S_4847DSC_0912Seolann an tArdeaspag Éamon Ó Máirtín Scéal Ghael-Linn in Ard Mhacha

Sheol an tArdeaspag Cóidiútar Éamon Ó Máirtín an leabhar Scéal Ghael-Linn le Mairéad Ní Chinnéide, atá  foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, ag ócáid thaitneamhach i Leabharlann Uí Fhiaich. Tháinig scaifte breá de lucht tacaíochta Gael Linn chuig an ócáid agus chomh maith le súil a chaitheamh siar ar stair na heagraíochta cuireadh in iúl go soiléir go raibh Gael Linn réidh do na dúshláin i saol na Gaeilge sna blianta atá romhainn. Ag caint ar thodhchaí Gael Linn bhí an méid seo le rá ag an Príomhfheidhmeannach, Antoine Ó Coileáin, ‘Tá spiorad dochloíte ár mbunaitheoirí beo beathach i nGael Linn sa lá atá inniu ann agus beidh an diongbháilteacht sin de dhíth agus muid ag dul i ngleic le cur chun cinn ár dteanga dhúchais sna laethanta dúshlánacha atá romhainn. Tá Gael Linn réidh le tabhairt faoi na dúshláin seo leis an chruthaíocht agus leis an tiomantas céanna a léirigh  ár mbunaitheoirí trí scór bliain ó shin’.

Ag caint ar an ghaol speisialta atá aige féin le Gael Linn dúirt an tArdeaspag Cóidiútar Éamon Ó Máirtín le linn na hócáide seolta, ‘Is iomaí uair a chuala mé trácht ar Gael Linn agus mé ag fás aníos agus bhí Gael Linn i gcónaí chun tosaigh leis an chur chuige nuálach maidir le cur chun cinn ár dteanga dhúchais. Bhí Gael Linn i mbun fiontraíochta sóisialta agus cultúrtha sula a raibh trácht ar an fhocal ‘entrepreneur’. B’athrú paradigm é nuair a thosaigh Gael Linn ag cur na Gaeilge chun cinn le cur chuige an ghnó. Déanann an leabhar álainn seo cur síos ar an tionscantacht a bhí agus atá go fóill ag Gael Linn agus na scéimeanna éagsúla a bhí acu a spreag an náisiún thuaidh agus theas le meas a bheith acu ar a ndúchas; scannáin ar nós Mise Éire, ceol le Seán Ó Riada, linnte le hairgead a bhailiú, Bingo, coláistí samhraidh ar nós Choláiste Mhachaire Rabhartaigh, Díospóireachtaí, Caint Phoiblí, Féilte Peile, Tráth na gCeist, Feis Ard Mahcha…téann an liosta ar aghaidh is ar aghaidh’.

Sa leabhar seo Scéal Ghael-Linn déantar cur síos cuimsitheach ar eagraíocht Ghaeilge a raibh ceannródaíocht, nuálaíocht agus fiontraíocht ar leith ag baint léi ón lá a bunaíodh í. Cuimsíonn an saothar seo blianta tosaigh na heagraíochta nuair a tugadh Linnte Ghael Linn ar an saol, bunaithe ar thorthaí chluichí gaelacha, agus biongó ina dhiaidh sin, agus an chaoi ar leathnaigh gníomhaíochtaí na heagraíochta go raibh sí páirteach i dtionsclaíocht, siamsa, oideachas, foilsitheoireacht, scannánaíocht agus go leor eile.


Scéal Ghael-Linn, le Mairéad Ní Chinnéide, clúdach crua ar fáil ó Cló Iar-Chonnacht www.cic.ie agus ó www.gael-linn.ie ar €20.00

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive