Scairt ar an Roinn Oideachais ó thuaidh agus an Roinn Cumarsáide ó dheas agus éiligh do chearta!!

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

A chairde Gaeil,

Ba mhór againn dá mbeadh sibh sásta tacú le #CeartaTeanga trí sheirbhís as #Gaeilge a éileamh ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ó dheas agus / nó ón Roinn Oideachais ó thuaidh inniu, Dé hAoine, 4 Iúil 2014.

Chuirfeadh sé go mór mór leis an bhfeachtas dá bhféadfadh gach duine sa ghrúpa glaoch a chur orthu faoi aon cheann de na nithe seo a leanas (sonraí teagmhála thíos): AN ROINN CUMARSÁIDE, FUINNIMH AGUS ACMHAINNÍ NÁDÚRTHA -

Cathain a bheidh bandaleathan ag 100mbs ar fáil i mo cheantar? – An gcoinneofar cluichí sacair an Chorn Domhanda nó /agus cluichí rugbaí na 6 Náisiún saor in aisce le féachaint orthu ar an teilifís? – Cén fáth go bhfuil an tAire Rabbitte ag athrú ainm Gaeilge ‘Bord Gáis’ go ‘Ervia’?

Mar eolas ‘séard is brí le ‘Eire’ gan síneadh fada sa Bhéarla ná ‘burden’. Dar ndóigh, d’fhéadfaí ceisteanna a chur orthu maidir le hacmhainní nádúrtha, fuinneamh in-athnuaite, srl. más fearr leat. ________________________________________________________ AN ROINN OIDEACHAIS – Céard iad dátaí na scoilbhliana 2014-15? – Céard iad sonraí teagmhála Scoil __________? – An gcuirfear bus ar fáil do dhaltaí Choláiste Feirste ina gcónaí i dTuaisceart Bhéal Feirste i mí Meán Fómhair mar is cóir? – An mbeidh An Roinn Oideachais ag áireamh teangacha mar fhréamhábhair GCSE, agus ar an dóigh seo go mbeidh deis níos fearr ag gach mac léinn dara leibhéal teanga amháin sa bhreis ar an Bhéarla a roghnú don GCSE? Dar ndóigh, d’fhéadfaí ceisteanna a chur orthu maidir leis an nGaelscolaíocht, múineadh na Gaeilge sna scoileanna a fheidmíonn trí mheán an Bhéarla, srl. más fearr leat. ________________________________________________________ Chabhródh sé go mór mór linn chomh maith dá bhféadfadh gach duine aiseolas a chur chugainn tríd an suirbhé thíos a líonadh. Beidh an t-aiseolas ríthábhachtach le húsáid leis na húdaráis amach anseo agus ní ghlacfaidh an suirbhé ach 2 nóiméad: • An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ó dheas: http://www.facebook.com/l/OAQH5U2XtAQEuIC0bPzX2G83PtF7SZucNXEeN-7625f61gQ/www.surveymonkey.com/s/RGCFAN • An Roinn Oideachais ó thuaidh: http://www.facebook.com/l/-AQHKNEJkAQGx_o8poZuLccR8anPeJp8JwPs2bDzeMRzADQ/www.surveymonkey.com/s/RoinnOid ________________________________________________________ SONRAÍ TEAGMHÁLA: An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha ó dheas Seirbhís Chustaiméara + 353 (0)1 6782070 nó 1890 449900 – folíne 2070 Ceanncheathrú, BÁC 2 + 353 (0)1 6782000 nó 1890 449900 An Roinn Oideachais ó thuaidh Eolas Ginearálta 028 9127 9279 +44 (0)28 9127 9279 ________________________________________________________ Buíochas le gach duine a ghlac páirt san fheachtas go dtí seo agus a lorg seirbhísí stáit trí Ghaeilge. Ní neart go cur le chéile!

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive