Roghnaíonn 10,000 Duine Todhchaí Dár dTeanga

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Roghnaíonn 10,000 Duine Todhchaí Dár dTeanga ag Lá Mór na Gaeilge
Tagann Daoine Amach Sna Sluaite Ag Tacú Le Pobal na Gaeilge agus na
Gaeltachta Ag Lorg Chothrom na Féinne

Thug busanna ó cheithre chúige na hÉireann aghaidh ar Bhaile Átha Cliath do *Lá
Mór na Gaeilge *Dé Sathairn (15 Feabhra 2014), áit ar bhailigh *10,000
duine* ag an nGairdín Cuimhneacháin ar Chearnóg Parnell le siúl go Dáil
Éireann chun a gcearta teanga agus comhionannas don Ghaeilge a éileamh.

Is ceiliúradh teaghlaigh agus mórshiúl ollmhór ar son cheart teanga a bhí i
Lá Mór na Gaeilge, agus tharraing an mhórshiúl – arna comhordú ag Conradh
na Gaeilge – idir bhaill de phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus
Bhéarlóirí le dea-mhéin don teanga amach ar na sráideanna sna mílte lena
dtacaíocht a léiriú don Ghaeilge.

Arsa *Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge*:

“Tá Conradh na Gaeilge fíorbhuíoch do na sluaite a tháinig amach sna mílte
ar shráideanna Bhaile Átha Cliath Dé Sathairn chun seasamh a ghlacadh ar
son a gceart teanga, agus chun tacaíocht an mhórphobail don Ghaeilge a
léiriú do na Rialtais thuaidh theas, go háirithe i bhfianaise na
drochaimsire a bhí againn ar fud na tíre le seachtain anuas.

“Bhí gach duine den deich míle duine a d’fhreastail ar Lá Mór na Gaeilge
sásta seasamh a ghlacadh ar son na teanga agus iad ag gníomhú chun todhchaí
dár dteanga a chinntiú. Tá an dúshlán curtha ag lucht Lá Mór na Gaeilge ar
na Rialtais thuaidh agus theas anois – an bhfuil siadsan sásta todhchaí a
roghnú don Ghaeilge agus gníomhú ar ár n-éilimh láithreach?”

Bhain téama *Dearg Le Fearg* le Lá Mór na Gaeilge, áit ar chaith formhór an
tslua bratacha agus éadaí dearga chun a bhfrustrachas agus a ndíomá leis an
easpa tacaíochta don Ghaeilge ón dá Rialtas a léiriú ar bhealach
feiceálach, físiúil Dé Sathairn.

Arsa *Julian de Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge*:

“Níl pobal na Gaeilge agus Gaeltachta thuaidh theas sásta le ceachtar an dá
Rialtas mar gheall nach bhfuil siad ag tacú leo nó ag soláthar cosaint dhlí
shásúil dá gcearta bunúsacha daonna lena dteanga a úsáid. Bhí sé mar sprioc
ag Lá Mór na Gaeilge brú a chur ar na Rialtais an tábhacht agus an luach a
bhaineann leis an teanga don tír a aithint, móide aitheantas a thabhairt
don fhíric go bhfuil grá ag móramh ar oileán na hÉireann don Ghaeilge, ach
níl sa mhórshiúl ach tús an fheachtais chun cothrom na Féinne a bhaint
amach do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud an oileáin.”

D’eagraigh Conradh na Gaeilge Lá Mór na Gaeilge sna sála ar fhógairt Sheáin
Uí Chuirreáin, Coimisinéir Teanga, go mbeidh sé ag éirí as oifig ar 23
Feabhra 2014 mar gheall ar easpa tacaíochta an Rialtais ó dheas do chearta
teanga phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge. Cuireadh dlús leis an
bhfeachtas chun cearta daonna a bhaint amach nuair a foilsíodh tuairisc
Chomhairle na hEorpa ar 16 Eanáir 2014, áit a luaitear go bhfuil cosc á
chur le fás agus cur chun cinn na Gaeilge i dTuaisceart Éireann mar thoradh
ar dhearcadh naimhdeach i leith na teanga i Stormont, agus easpa
thacaíochta dá húsáid sna cúirteanna agus san oideachas.

Bunaithe ar mholtaí an Choimisinéara Teanga reatha agus ó chruinnithe
poiblí timpeall na tíre, is iad na héilimh atá á lorg ag Conradh na Gaeilge
agus ag lucht Lá Mór na Gaeilge le ceart agus comhionannas a bhaint amach
don teanga ón dá Rialtas ná:

- Seirbhís stáit as Gaeilge a chinntiú do phobal na Gaeltachta, gan
cheist, gan choinníoll faoi dheireadh 2016;
- Seirbhísí Stáit a chur ar fáil as Gaeilge do phobal na Gaeilge ar
comhchaighdeán leis na seirbhísí as Béarla;
- Acht Gaeilge cuimsitheach ceart-bhunaithe a achtú ó thuaidh;
- Acht na dTeangacha Oifigiúla a láidriú in 2014;
- Deireadh a chur leis an maolú ar stádas na Gaeilge mar theanga
oifigiúil den Aontas Eorpach tar éis an 1 Eanáir 2017; agus
- An pobal Gaeilge agus Gaeltachta a aithint mar gheallsealbhóirí i gcur
i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge ó dheas agus sa Straitéis
don Ghaeilge ó thuaidh.

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive