Réitíonn Údarás Craolacháin na hÉireann an bealach do Chartlann Teilifíse Phobail na hÉireann

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Réitíonn Údarás Craolacháin na hÉireann an bealach do Chartlann Teilifíse Phobail na hÉireann

Cuireadh fearadh na fáilte roimh chinneadh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) tacaíocht maoinithe a sholáthar le dearbhú go sábhálófar cartlanna an tsaoil shóisialta agus phobail i dTuaisceart Éireann atá lonnaithe i Northern Visions chun go mbainfidh na glúnta le teacht tairbhe astu.

Arsa Simon Wood, cathaoirleach Northern Visions,

“Is foinse shaibhir iad na cartlanna s’againn de stair phobal áitiúil agus ligfidh tacaíocht BAI dúinn iad a chaomhnú agus a chur ar fáil go héasca ar an idirlíon. Is é seo an chéad chéim chun stór lárnach cartlann a chinntiú a bhaineann le pobail ar oileán na hÉireann – Cartlann Teilifíse Phobail na hÉireann. Tá féidearthacht mhodhanna cumarsáide nua-aimseartha a úsáid le fuinneamh agus taipéis shaibhir an tsaoil inár bpobail áitiúla le 50 bliaina anuas a thabhairt chuig lucht féachana domhanda ina deis thar barr chun oidhreacht cultúir agus pobail a cheiliúradh.”

Leagadh amach scéim cartlannaithe BAI le tacaíocht maoinithe a chur ar fáil do fhorbairt chultúr cartlannaithe in earnáil craoltóireachta na hÉireann, a oibreoidh ar son chaomhnú oidhreacht craoltóireachta na hÉireann. Maoinítear an Scéim trí chéatadán den Chiste Chraoltóireachta, a thagann ón táille ceadúnais teilifíse.

Ag labhairt faoin fhógairt, dúirt Michael O’Keeffe, príomhfheidhmeannach BAI:

“Tá bunú na Scéime Cartlannaithe ina fhorbairt thábhachtach don tionscal chraoltóireachta agus do lucht féachana na hÉireann araon. Forbraíodh an Scéim trí rannpháirtíocht le réimse leathan de chraoltóirí agus grúpaí saineolais agus tá mé muiníneach go n-oibreoidh sí ar son chaomhnú oidhreacht craoltóireachta na hÉireann agus go soláthróidh rochtain bhreise don phobal ar chultúr agus stair an-shaibhir na craoltóireachta in Éirinn.”

Ta éagsúlacht chartlann ar shaol pobail i seilbh Northern Visions, cuid ó na 1930í.

Mar fhocal scoir, dúirt Simon,

“Nuair a thosaigh ár réamhtheachtaithe an turas sna meáin phobail sna luath 1970í, níor thuig duine ar bith go hiomlán cé chomh tábhachtach agus uathúil a bheadh an doiciméadú sin. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil go háirithe leis na grúpaí pobail agus cultúrtha agus na daoine aonair a thacaigh leis an phróiseas sin thar blianta fada. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leis an Chiste Crannchuir Oidhreachta, Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Fondúireacht Phobal Thuaisceart Éireann, Coste Craoltóireachta Gaeilge agus DCAL as a dtacaíocht airgeadais do thionscnaimh chultúir agus phobal; tionscnaimh atá críochnaithe agus atá anois mar chuid de chartlann a thaispeánann ár bpobail áitiúla trí áit agus am.”

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive