Réalt Hollywood páirteach i bhfógairt gearrliosta Leabhar na Bliana

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

 

 

Fógraíonn réalt Hollywood príomhról litríocht

na Gaeilge

D’fhógair an réalt scannáin Ciaran Hinds gearrliosta Leabhar na Bliana 2014 inné (20 Deireadh Fómhair) ag Amharclann na Mainis

treach i mBaile Átha

Déanann Leabhar na Bliana ceiliúradh ar fheabhas na

scríbhneoireachta

Gaeilge agus ar na caighdeáin arda táirgeachta a lé

iríonn foilsitheoirí na

“Sílim go bhfuil sé go hiontach go dtig liom insint

do dhaoine, is cuma cén áit

ar an domhan ina bhfuil mé, go bhfuil an Ghaeilge i

measc teangacha na

cruinne a bhfuil ábhar léitheoireachta den chéad sc

oth ar fáil a dtig le daoine

de gach aois taitneamh a bhaint as,” a dúirt Ciarán

.

CAD IS LEABHAR NA BLIANA ANN?

Tá dhá chatagóir sa chomórtas Leabhar na Bliana -

Gradam Uí Shúilleabháin

do leabhair atá dírithe ar dhaoine fásta agus Grada

m Réics Carló do leabhair

do dhaoine óga.

I ndiaidh dian-iomaíochta, roghnaíodh deich leabhar

do ghearrliosta na bliana

Is é Foras na Gaeilge a mhaoiníonn Leabhar na Blian

a agus é faoi riar

Oireachtas na Gaeilge.

Maidir le Gradam Uí Shúilleabháin, tá duais €4,000

ar fáil don fhoilsitheoir

agus duais €3,000 don údar.

Tairgeann Gradam Réics Carló duais €4,000 don fhoil

sitheoir, €1,500 don

údar agus €1,500 don ealaíontóir/mhaisitheoir.

Tá caighdeáin an deartha, na maisiúcháin, réimse an

ábhair agus an cumas

scéalaíochta iontach ard ,” arsa Liam Ó Maolaodha,

Stiúrthóir Oireachtas na

“Tréaslaím le gach ceann de na hiomaitheoirí agus

guím gach rath orthu i

mbabhta ceannais an chomórtais.”

GRADAM UÍ SHÚILLEABHÁIN

Tá dhá leabhar ar an ghearrliosta ag Cló Iar-Chonna

cht,

Anamlón Bliana

,

curtha in eagar ag Tadhg Ó Dúshláine, a thuagann lé

argas iontach dúinn ar

intinn chráite an fhile, Seán Ó Riordáin, fríd na d

ialanna a choinnigh sé ó 1940

go dtí go bhfuair sé bás i 1977 agus

Seal san Aetóip

le Frank Reidy ina

gcuireann an t-iar-oifigeach in Arm na hÉireann sío

s ar an turas a thug sé ar

an Aetóip le linn dó bheith ag iarraidh theacht ar

Áirc an Chonartha.

D’fhoilsigh an comhlacht foilsitheoireachta Futa Fa

ta atá lonnaithe i

gConamara leabhar Bhrenda Ní Shúilleabháin,

Aneas

, i mbliana. “Leabhar

dátheangach atá ann ina bhfuil íomhánna leis an ghr

ianghrafadóir Fhrancach,

Lanka Haouche Perren.

Cois Life a d’fhoilsigh

Sciorrann an tAm

, bailiúchán gearrscéalta le hOrna Ní

Choileáin.

Is í Éilís Ní Thiarnaigh údar

Ár Naomhoidhreacht

atá i gcló ag Foilseacháin

Ábhair Spioradálta. Cnuasach paidreacha a léiríonn

mar a chothaigh ár

muintir a chuaigh romhainn a ngaol leis an Tiarna.

GRADAM RÉICS CARLÓ

Tá leabhar amháin ag cúig fhoilsitheoir ar an ngear

rliosta agus dhá

ainmniúchán ag Áine Ní Ghlinn sa chatagóir seo.

Insíonn an chéad iontráil atá aici lena foilsitheoi

r, LeabhairCOMHAR, an mana

a chloistear go minic,

Nílim ag iarraidh dul ar Scoil

, is cuma cé acu pian sa

bholg, tinneas cinn nó slaghdán atá taobh thiar de.

Déanfaidh leithscéal ar

bith gnó! Tá an leabhar maisithe go hálainn ag Caro

l Betera.

Pléann dara leabhar Áine,

Daideo

, le teacht le chéile gan coinne idir fear óg

ar a theitheadh óna thuismitheoirí agus seanduine a

tá ar a theitheadh óna

pháistí! Is é Daideo an dara leabhar de chuid Cois

Life atá ar ghearrliostaí na

bliana seo, agus mar bhónas, tá leagan fuaime den l

eabhar ar fáil ar shuíomh

an fhoilsitheora, saor in aisce.

Tá iarbhuaiteoirí Ghradam Réics Carlo, An tSnáthaid

Mhór, ar ais arís le

POP!

Insíonn POP! scéal Rua agus a cairde, Béar agus Arm

adailín, a chuireann

síos ar na heachtraí uafásacha a thit amach nuair a

bhain siad úsáid as an

Bhlastaghuma cumhachtach. Tá an leabhar seo scríofa

ag Caitríona Nic

Sheáin agus maisithe ag Andrew Whitson.

Is scéal bleachtaireachta, scríofa ag Máire Ní Ghal

lchobhair agus maisithe ag

Peter Donnelly, é

Róbó- Mhadra

ina dtéann Jeaic, a mhadra Lúlú agus róbat

sa tóir ar robálaí a chonaic na Gardaí sa cheantar.

Is ceann den sraith leabhar Jeaic agus Lúlú é Róbó-

Mhadra atá foilsithe ag

Leabhar Breac.

Tá aithne ar Thadhg Mac Dhonnagáin mar amhránaí agu

s mar chumadóir

iltallannach ach tá sé ina údar agus ina fhoilsithe

oir chomh maith le Futa Fata.

Déanann leabhar Thaidhg,

Uinseann Donn

, cur síos ar bhéar cantalach

nach maith leis ceol na n-éan go dtí lá amháin, clo

iseann sé fuaim a chuirfidh

athrú mór ar a shaol…. Tá an leabhar seo maisith

e ag Írisz Agócs.

 

 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive