Rath na raithnigh ar Chearta agus Ceiliúradh POBAL!

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

OLYMPUS DIGITAL CAMERAhalla agus ardan 3

 

Tháinig na sluaite, idir óg agus aosta, ó gach cearn den tír go Halla Uladh inné do bhuaicphointe fhéile seachtaine Ghaeilge de chuid POBAL, Cearta agus Ceiliúradh. Tagann deireadh leis an fhéile inniu le ceardlanna ar amhráin na Gàidhlig le daltaí ó Choláiste an Lagáin. Ar mhórimeachtaí na féile, rinne an tArdmhéara Máirtín Ó Muilleoir comhaireamh síos ar na huaireanta deireanacha stairiúla den churiarracht dhomhanda ar an chomhrá Gaeilge is faide riamh, a eagraíodh mar chuid de Bhliain na Gaeilge. Inné, bhí seachtain caite ag foirne Gaeilgeoirí ó achan chearn den domhan ag déanamh comhrá le chéile, agus baineadh taifead nua amach ag oll-ócáid POBAL i Halla Uladh. Chuir Cuisle Nic Liam, dalta ó Ardscoil Naomh Doiminic, Béal Feirste, deireadh leis an churiarracht dhomhanda ar an Chomhrá Gaeilge is Faide. Dúirt an tArdmhéara Ó Muilleoir, ‘ócáid iontach í Cearta & Ceiliúradh a chuireann an Ghaeilge i lár an aonaigh ar dhóigh dhearfach agus chuimsitheach. An fhéile Ghaeilge Bhéal Feirste is mó atá ann a mheallann Gaeilgeoirí agus daoine eile as achan chearn den tír. Leagann sé béim ar chearta an Ghaeilgeora agus an gá le cosaintí normalaithe don teanga, le go dtig le gach duine sult a bhaint as an chuid seo dár n-oidhreacht comhroinnte. Seo an cúigiú bliain de Cearta & Ceiliúradh agus tá sé go fóill ag fás. Éacht thar na bearta go n-éiríonn leis an eagras nualach agus ceannródaíocht seo POBAL arís agus arís eile.’

 

Arís eile i mbliana, bhí Comhlachas Tráchtála agus Bainistíochta Bhéal Feirste ag tacú leis an fhéile. Dúirt Paul McMahon, Uachtarán an Chomhlachais, ‘Tá an ócáid ​​seo oscailte do chách agus cuimsítear rannpháirtithe ó ar fud ár bpobal, chomh maith le rannpháirtithe idirnáisiúnta. Gach bliain, éiríonn le Cearta & Ceiliúradh daoine a mhealladh ó achan chearn den chathair, chomh maith le hIúr Cinn Trá, Ard Mhacha, An Srath Bán, Machaire Rátha, Baile an Chaisil agus Baile Átha Cliath. Cuireann Comhlachas Tráchtála agus Bainistíochta Bhéal Feirste fáilte roimh an ócáid seo agus is é ár mbarúil go dtugann an ócáid ​​seo deis do ghnólachtaí i lár na cathrach, mar go bhfuil acmhainn chun fás ann bheith mar eochair-ócáid bhliantúil sa Chathair, ag mealladh daoine agus ag cur le caiteachas tomhaltóirí.’

 

 

Chuimsigh liosta iontach na n-imeachtaí a bhí ar siúl in Halla Uladh ar an Domhnach, na Afrikan Warriors – an bhuíon chleasaíochta a bhí ina n-iomaitheoirí ar Britain’s Got Talent, Anne Martin agus Anna Murray - ceoltóirí clúiteacha ó Albain, na Deartháireacha Fanziní – greannsiamsóirí, Sorcas Bhéal Feirste – aerchleasaíocht éachtrach, Cleamairí Ard Mhacha – geocaigh cháiliúla, Seán Ó Faoláin – lámhchleasaíocht agus Celtic Storm - damhsa saordhréachta. Le cois scoth na n-imeachtaí sin, bhí roinnt ceardlann ar siúl: scéalaíocht le Arts Ekta, leabharcheangal le Deirdre Nic Eanruig, ceol digiteach le Wheel Works, damhsa le Tura Aratura agus dráma sráide leis an Caife Gàidhlig, ag tógáil ar an rath a bhí air ag Lá oscailte Skainos in oirthear na cathrach De Sathairn. .

lán lena n-áirítear taispeántais, cóir scoile, ealaín, aghaidhphéinteáil, seastáin bhia agus eolais, craoladh beo le Raidió Fáilte agus neart eile.

 

Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeannach POBAL, ‘i mbliana, chuir muid an spotsolas ar scoth an cheoil agus na siamsaíochta, le ceardlanna, ceol agus amhráin, scéalaíocht, oll-eachtraí sorcais, ealaíon agus réaltaí na Gaeilge agus cuid de na cóir scoile is fearr sa tír. Bhailigh na sluaite i lár Bhéal Feirste arís do Cearta agus Ceiliúradh agus bhí sé craolta beo ar Raidió Fáilte. Thug an ócáid deis eile do phobal na Gaeilge tacaíocht a léiriú d’Acht na Gaeilge agus le ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí phobal na Gaeilge.’

 

 

Dúirt Andrew Irvine, Bainisteoir Lár na Cathrach Bhéal Feirste, ‘seo anois an cúigiú bliain d’ócáid bhliantúil ​​POBAL Cearta & Ceiliúradh. Le linn an ama seo, d’fhás sé ó thaobh raoin agus tinrimh de, ag mealladh thart ar 1500 daoine a tháinig go Béal Feirste le haghaidh na hócáide. Tá turasóirí agus cuairteoirí i bhfad níos eolaí ar an ócáid​​, le cuidiú ó Ionad Fáilte Bhéal Feirste agus láithreáin ghréasáin turasóireachta, agus mheall sé turasóirí ón Iodáil, ón Fhrainc, ón Astráil agus ó Cheanada. Bliain i ndiaidh bliana, cuireann POBAL poiblíocht dátheangach ar fáil le aird leathan agus cuimsitheach a tharraingt ar an ócáid. Is mór ag Bainistíocht Lár na Cathrach Bhéal Feirste an obair seo agus tacaíonn muid leis an chion a dhéanann sí le dea-cháil chultúrtha a fhás sa chathair.’

 

Fuair an tionscadal tacaíocht i mbliana ó chistí de chuid Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, Community Festivals Fund agus ón chlár Good Relations, ó Cholmcille, ón Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, le cois Foras na Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon agus DSD. Dúirt Janet Muller, ‘Tagann an ráchairt ar Acht na Gaeilge ón obair iontach atá ar bun ag Gaeil na tíre, agus go háirithe ó thuaidh – an t-aon áit ar na hoileáin seo nach bhfuil cosaint suntasach reachtaíochta ar fáil ceanna féin don phríomhtheanga dhúchais. Tá sé anois seacht mbliana ó thug rialtas na Breataine gealltanas Chill Rímhinn, acht a thabhairt isteach don teanga – gealltanas nár comhlíonadh go fóill. Cuireann Cearta agus Ceiliúradh Acht na Gaeilge ar ais i lár an aonaigh, agus tugann sé deis do lucht na Gaeilge, d’fhoghlaimeoirí agus dóibh siúd atá ar lorg eolais teacht le chéile le sult a bhaint as an ócáid is mó Gaeilge sa bhliain.’


 

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive