Preas ráiteas an Fhorais

náisiúnta, nuacht, Nuacht24

Leagan ciorruithe

 

Preas ráiteas
17 Eanáir 2014
D’fhógair Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Liam Ó Maolmhichíl, ré úr inniu i bhforbairt na Gaeilge agus é ag fógairt ainmneacha na sé cheanneagraíocht atá roghnaithe le feidhmiú i sé mhór réimse oibre.
De réir chinneadh an lae inniu déanfaidh gach ceann de na sé cheanneagraíocht sainchúram ar leith de
cheann amháin de sé réimse leathana oibre.
Beidh na ceanneagraíochtaí ag plé leis na réimsí sin ar fud an oileáin.
(i) Gaeloideachas/Tumoideachas agus Réamhscolaíocht Lán-Ghaeilge
(ii) Ardú Feasachta, Cosaint Teanga agus Ionadaíocht (thar ceann na teanga le húdaráis
stáit)
(iii) Oideachas in earnáil an Bhéarla agus d’aosaigh, agus deiseanna úsáide
do dhaltaí scoile,
(iv) Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú Gréasán
(v) Forbairt Pobail agus Eacnamaíochta
(vi) Forbairt Deiseanna Úsáidte Gaeilge agus Gréasán do Dhaoine Óga.
Is iad Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Gael Linn, Oireachtas na Gaeilge, Glór
na nGael, agus Cumann na bhFiann na ceanneagraíochtaí a bheidh ag feidhmiú
leis na mór-réimsí oibre faoina gcúram a chur chun cinn
ar fud an oileáin.
Is toradh é an cinneadh seo ar phróiseas ar cuireadh tús leis in 2008,
le comhordú agus atheagrú a dhéanamh ar na 19 n-eagraíocht Ghaeilge a bhí Foras
na Gaeilge a mhaoiniú ar bhonn bliantúil le tacú le forbairt na Gaeilge fud fad na
hÉireann.
Tiocfaidh ceannasaithe na sé cheanneagraíocht nua-roghnaithe i gceann a chéile
anois i bhFóram Comhpháirtíochta i gcuideachta le Foras na Gaeilge le
comhaontú a dhéanamh ar phleananna oibre don earnáil, agus ar bhealaí le
bheith ag obair i bpáirt le chéile. Chomh maith
leis sin, bunófar Fóram Forbartha Teanga le guth a thabhairt do phobal na Gaeilge i bpleananna a bheidh á
mbeartú agus le deis a thabhairt d’ionadaithe ó phobal na Gaeilge aiseolas a
thabhairt.
Leis an chinneadh seo, tá Foras na Gaeilge ag cur tús le ré úr i bhforbairt na

Gaeilge ag trá

Comments are closed.

Dearthóirí an tSuímh Idirlín Seo: Oin Interactive